#ZajrzyjDoNaszejKsiążki "Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych" | #M2WSwirtualnie

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki "Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych" | #M2WSwirtualnie

Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych pod redakcją naukową Hanny Mik i Wirginii Węglińskiej, to jedna z ważniejszych książek wydanych ostatnio przez Muzeum II Wojny Światowej. Jej promocję planowaliśmy zorganizować pod koniec marca. Z uwagi na zrozumiałą konieczność odwołania spotkania, zdecydowaliśmy się ją Wam zaprezentować w ramach naszego nowego wirtualnego cyklu #ZajrzyjDoNaszejKsiążki #M2WSwirtualnie.

 

W pierwszej odsłonie cyklu prezentujemy artykuł autorstwa Adama Dziewanowskiego, Filipa Kuczmy i Wojciecha Samóla, „Badania archeologiczne pola bitwy na Westerplatte. Wyniki prac prowadzonych w latach 2016-2017”. Zapoznaj się z wynikami prac prowadzonych na Westerplatte przez zespół archeologów z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 będącego naszym oddziałem. 

Poza samym artykułem, w udostępnionym pliku odnajdziecie także: przedmowę do książki autorstwa dr. Karola Nawrockiego, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wstęp napisany przez redaktorów, czyli Hannę Mik i Wirginię Węglińską. 

Zapraszamy do lektury!

książka

Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych red. Hanna Mik, Wirginia Węglińska, Gdańsk 2019, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 424; ISBN: 978-83-65975-17-7

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki
W ramach cyklu udostępniamy wybrane fragmenty publikacji wydanych nakładem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.