#ZajrzyjDoNaszejKsiążki Marek Kornat „Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka” | #M2WSwirtualnie

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki Marek Kornat „Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka” | #M2WSwirtualnie

W kolejnej odsłonie cyklu #ZajrzyjDoNaszejKsiążki zapraszamy do zapoznania się z całą książką profesora Marka Kornata o polityce zagranicznej II Rzeczpospolitej w brzemiennym w wydarzenia okresie 1938 – 1939. Data jej udostępnienia nie została wybrana przypadkowo.

W czwartek 6 kwietnia 1939 r. w Londynie Józef Beck, minister spraw zewnętrznych Polski, podpisał wraz z lordem Edwardem Halifaxem, sekretarzem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, deklarację o dwustronnych gwarancjach brytyjsko-polskich (datowaną na 7 kwietnia). Dokument ten stał się podstawą do negocjacji, których finałem było zawarcie 25 sierpnia 1939 r. umowy sojuszniczej pomiędzy oboma państwami. W drugim artykule tajnego protokołu kwietniowej deklaracji zawarto zapis, w którym wskazywano: „Jeżeli Niemcy zaatakują Polskę, Rząd Jego Królewskiej Mości niezwłocznie przyjdzie z pomocą Polsce”.  

Dla wszystkich zainteresowanych arkanami polskiej polityki zagranicznej w przededniu II wojny światowej udostępniamy książkę prof. Marka Kornata Polityka zagraniczna Polsk 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka.

Marek Kornat (ur. 1971 r.) historyk i sowietolog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Historii XX wieku oraz Pracowni Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych Instytutu Historii PAN, kierownik Katedry Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych prac z zakresu historii dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych. W bogatym dorobku profesora znajdują się m.in. pozycje: Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop–Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej (2002), Polska między wschodem a Zachodem (2007), W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych (wspólnie z Mikołajem Morzyckim-Markowskim, 2011), Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna (2016).

Marek Kornat, Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2012, ss. 626, ISBN 978-83-63709-10-5; ISBN 978-83-63029-08-1


#ZajrzyjDoNaszejKsiążki
W ramach cyklu udostępniamy wybrane fragmenty publikacji wydanych nakładem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.