Za nami kolejne aktywności w ramach projektu Ecological Stories

Za nami kolejne aktywności w ramach projektu Ecological Stories

Za nami kolejne przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Ecological stories w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, działanie kultury w służbie ekologii w 2022 r.”.

 

W minionym tygodniu odbyły się w przestrzeniach naszej instytucji wykłady dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty edukacyjne. Nasza prelegentka Pani Aleksandra Zaprutko-Janicka, autorka książek poświęconych historii życiu codziennemu w dawnych czasach, opowiedziała uczestnikom wykładów i warsztatów jak w czasie wojny pozyskiwano żywność, jakie produkty były dostępne, w jaki sposób je przechowywano i jak poddawano obróbce termicznej. Uświadomiła również naszym gościom, jak trudne były realia życia pod okupacją w porównaniu do naszej współczesnej codzienności.

5 października natomiast miały miejsce warsztaty edukacyjne o kuchni wojennej pt. "Co na śniadanie jadła twoja prababcia? Wojenna sztuka przetrwania". Podczas zajęć zorganizowana została ciekawa lekcja historii, poświęcona okupacyjnej codzienności połączona z warsztatami kulinarnymi. Uczestnicy dowiedzieli się, jak w czasie wojny pozyskiwano żywność, jakie produkty były dostępne oraz w jaki sposób je przechowywano i poddawano obróbce termicznej. Jednocześnie uświadomiano, jak trudne były realia życia pod okupacją w porównaniu do naszej współczesnej codzienności.

Dziękujemy naszym gościom za aktywne uczestnictwo w wydarzeniach i zachęcamy do udziału w kolejnych inicjatywach, organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

 

„Ecological stories w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, działanie kultury w służbie ekologii w 2022 r.” to projekt finansowany i realizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W jego ramach realizujemy wiele wydarzeń edukacyjnych z zakresu historii i proekologicznych postaw.

 

Nadrzędną misją naszej placówki jest opowiadanie o przyczynach, przebiegu i skutkach II wojny światowej. Realizując ją, nie zapominamy jednak o społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego też w czerwcu uruchamiliśmy „Ecological stories” – projekt mający na celu poszerzanie świadomości ekologicznej.