Logo XIX Zjazdu Historyków Polskich

XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich

W dniach 17-21 września 2014 r. odbył się XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Szczecinie, który obradował pod hasłem "Polska – Bałtyk – Europa". Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Szczecinie. Muzeum II Wojny Światowej było partnerem tego wydarzenia.

Tematem wiodącym XIX Zjazdu Historyków  była bardzo szeroko rozumiana problematyka morska. Organizatorzy przez pryzmat Bałtyku chcieli spojrzeć na losy Polski i kontynentu europejskiego. Wskazać na morze jako czynnik spajający i ułatwiający modernizację żyjących nad nim społeczeństw.

Dyrekcja i pracownicy Muzeum II Wojny Światowej wzięli czynny udział w obradach Zjazdu. Dyrektor Muzeum prof. dr hab. Paweł Machcewicz wziął udział w panelu dyskusyjnym „Forum Muzeów Historycznych. Historia a współczesne narracje muzealne”. Dr hab. Rafał Wnuk zaprezentował w trakcie sesji „O (nie)obecności okupacji niemieckiej w pamięci zbiorowej Polaków  i Niemców” koncepcję ukazywania zagadnień związanych z niemiecką okupacją Europy w przygotowywanej wystawie stałej naszego Muzeum.

W trakcie sympozjum „Jak Polacy przeżywali wojny światowe”, swój referat zatytułowany „Samoorganizacja. Polacy przeciwko okupantom” zaprezentował Zastępca Dyrektora Muzeum dr Janusz Marszalec. W trakcie tego samego sympozjum dr hab. Rafał Wnuk i Łukasz Jasiński zaprezentowali swój tekst poświęcony niemieckim i sowieckim zbrodniom wojennym, rozliczeniami z nimi i ich obecności w pamięci zbiorowej Polaków.

Wydarzeniem towarzyszącym Zjazdowi był Salon Książki Historycznej, podczas którego zaprezentowano wiele nowości wydawniczych. W ramach tego cyklu 18 września odbyła się promocja albumu wydanego przez nasze Muzeum „Codzienność w cieniu terroru. Polska pod okupacją niemiecką 1939-1945” Joanny Urbanek.

19 września nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy czasowej przygotowanej przez nasze Muzeum pt. „A więc wojna...! Losy ludności cywilnej w 1939 r.". Wystawa jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy ul. Bolesława Chrobrego 3. Można ją oglądać do 11 stycznia 2015 r.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie internetowej.