Dyrektor Grzegorz Berendt w Kownie

X Kongres Badaczy Białorusi w Kownie 30.IX-2.X.2022

Przedstawiciele Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w składzie: dyrektor dr hab. Grzegorz Berendt, dr Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun i Michał Bogdanowicz, wzięli udział w X. Kongresie Badaczy Białorusi, który odbywa się w dniach 30.IX - 2.X w Kownie (Litwa).

 

Dyrektor dr. hab Grzegorz Berendt, prezentował także swoją najnowszą monografię: „Bronna Góra - 1942 roku.Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu”, opisującą eksterminację ludności żydowskiej na Białorusi.

 

W ramach Kongresu dr Dmitriy Panto, kierownik Działu Zbiorów Wojciech Łukaszun i specjalista z Działu Naukowego MIIWŚ Michał Bogdanowicz wygłosiili referaty w ramach panelu dotyczącego historii Polski i Białorusi w trakcie II wojny światowej.