Wystawa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” otwarta

Na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zorganizowany został wernisaż wystawy „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”. Ekspozycja prezentuje losy mniejszości polskiej, która od początku istnienia WMG służyła Polsce poprzez aktywną działalność na rzecz zachowania własnej tożsamości wobec niemieckiej większości.

Na wystawie „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” przedstawiono różnorakie przejawy życia codziennego Polaków w WMG, aż do wybuchu II wojny światowej.