Przejdź do treści
Wyróżnienie

Wyróżnienie dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 41. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020

Dziś, tj. 22 września br. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, odbyła się uroczysta gala 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020.  Wśród wyróżnionych znalazło się Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wyróżnienie w kategorii: Projekty naukowo-badawcze - zrealizowane przez muzea projekty o charakterze naukowo-badawczym za  Interdyscyplinarny projekt naukowo-badawczy identyfikacji szczątków poległych Obrońców Westerplatte odebrał dr hab. Grzegorz Berendt p.o. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Filip Kuczma, kierownik Działu Archeologicznego.

 

Nagrodzone przedsięwzięcie oparte było na współpracy instytucjonalnej: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dzięki pracy oraz zaangażowaniu wymienionych podmiotów, zostały przywrócone imiona i nazwiska tym, którzy spoczywali w bezimiennych mogiłach przez ponad 80 lat. Zidentyfikowanie poległych polskich żołnierzy z Westerplatte jest dla historii Polski i świata wydarzeniem przełomowym. Synergia działań współpracujących ze sobą instytucji miała wymiar naukowy, jak i społeczny – przywracając poległym ludzką godność i prawo do godnego pochówku. Punktem wyjścia dla projektu było odnalezienie przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku szczątków obrońców Westerplatte, poprzedzone wnikliwymi analizami, kwerendami i pracami wyprzedzającymi. Z racji przywołania kontekstu II wojny światowej powyższego odkrycia w działania włączył się Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, który aktywnie prowadził śledztwo, w tym pozyskiwał materiał porównawczy do badań. Zebrany materiał, pochodzący zarówno z  wykopalisk archeologicznych, jak i pobrany od rodzin poległych, posłużył naukowcom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego do przeprowadzenia specjalistycznych badań genetycznych, a finalnie identyfikacji odnalezionych szczątków.  

 

21 czerwca odbyło się posiedzenie jury 41. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020. W trakcie spotkania jurorzy dokonali oceny i wyboru najlepszych projektów zgłoszonych przez muzea w sześciu regulaminowych kategoriach konkursowych obejmujących działania konserwatorskie i ochronę dziedzictwa kultury, edukację, projekty naukowo-badawcze, nowe i zmodernizowane wystawy stałe, wystawy czasowe oraz zarządzanie. Obradom przewodniczyła prof. Joanna Sosnowska.

 

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest to ogólnopolski coroczny konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów. Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pod patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pierwsza edycja odbyła się w 1980 roku, tym samym od czterdziestu lat wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie.

 

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wydarzeniu patronuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.