#WojennyDzień - Zrzut pierwszych cichociemnych na teren okupowanej Polski

#WojennyDzień - Zrzut pierwszych cichociemnych na teren okupowanej Polski

W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. dokonano pierwszego zrzutu polskich żołnierzy – cichociemnych, nad okupowaną przez Niemców Polskę. Wydarzenie to uważa się za początek trwającej aż do końca 1944 r. ściśle tajnej akcji pomocy emigracyjnego rządu polskiego dla Polskiego Państwa Podziemnego.

 

15 lutego 1941 r. z Wielkiej Brytanii wystartował samolot „Whitley”, którego załoga dokonała zrzutu mjr. Stanisława Krzymowskiego „Kostki”, rtm. Józefa Zabielskiego „Żbika” oraz kuriera Czesława Raczkowskiego „Włodka”. Początkowo do zrzutu miało dojść w okolicach Włoszczowej, jednak ostatecznie stało się to pod Cieszynem (ok. 140 km od planowanego miejsca). Zrzucanych żołnierzy określano mianem cichociemnych. Nazwa ta nawiązywała do działania w tajemnicy („cicho”) oraz do nocnej pory przeprowadzanych akcji („ciemno”). Cichociemni przechodzili wieloetapowy proces selekcji, byli wybierani spośród najlepszych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Kursy odbywały się w ośrodkach rozlokowanych na terenie Wielkiej Brytanii. Zalicza się ich do elity polskiej armii podziemnej. Z 2413 zakwalifikowanych kandydatów do grona weszło tylko 316.

Fot. 1. Upamiętnienie cichociemnych na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (MIIWŚ)
Fot. 1. Upamiętnienie cichociemnych na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (MIIWŚ)
Fot. 2. Upamiętnienie cichociemnych na wystawie czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (MIIWŚ)
Fot. 2. Upamiętnienie cichociemnych na wystawie czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (MIIWŚ)
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.