#WojennyDzień - przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

#WojennyDzień - przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

14 lutego 1942 r. z rozkazu Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, istniejący dotychczas Związek Walki Zbrojnej, zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego, uległ przekształceniu w Armię Krajową.

Tego dnia drogą radiową został przesłany do okupowanej Polski, a imiennie do dotychczasowego dowódcy ZWZ, gen. Stefana Roweckiego, rozkaz podpisany przez gen. W. Sikorskiego, który w punkcie pierwszym stanowił: „Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy”. W punkcie drugim Wódz Naczelny podał nową nazwę stanowiska gen. S. Roweckiego, które od tej pory brzmiało: Dowódca Armii Krajowej. Z kolei w ostatnim, piątym punkcie Rozkazu, nakazano przekazanie tej wiadomości do informacji Delegata Rządu na Kraj, którą to funkcję w tamtym czasie pełnił Cyrl Ratajski.

Armia Krajowa stała się największą konspiracyjną siłą zbrojną na okupowanych terenach Polski, w której w sumie zostało zaprzysiężonych od 350 tys. do 400 tys. osób.

 

Fot. 1: Futerał na skrzypce służący do przenoszenia broni, w tym wypadku, widzimy brytyjskiego Stena. Futerał był wykorzystywany przez braci Stanisława oraz Jana Kubowiczów, członków Armii Krajowej i uczestników Powstania Warszawskiego. Eksponaty można oglądać na wystawie czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”. Źródło: MIIWŚ w Gdańsku

Fot. 2: Wystawa główna MIIWŚ w Gdańsku, gablota z eksponatami związanymi z polskimi oddziałami partyzanckimi. Źródło: MIIWŚ w Gdańsku

#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.