#WojennyDzień - Początek tajnych rokowań aliantów w Casablance

#WojennyDzień - Początek tajnych rokowań aliantów w Casablance

Tajne rokowania w Casablance, które trwały od 14 do 24 stycznia 1943 r., są uważane za jedną z pierwszych prób nakreślenia porządku powojennego świata. W spotkaniu uczestniczyli przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Wolnej Francji.

 

Bezpośrednim powodem spotkań przywódców koalicji antyhitlerowskiej były zwycięstwa aliantów nad III Rzeszą w Afryce Północnej i rychła klęska Niemców pod Stalingradem. Konieczne stało się wypracowanie jednolitej strategii wobec państw Osi. Miejscem tajnych rokowań był hotel Anfa w Casablance (wówczas francuskie Maroko). W obradach uczestniczyli prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, a także przedstawiciele Wolnej Francji – generałowie Charles de Gaulle i Henri Giraud (bez wpływu na podejmowane decyzje). Do Casablanki zaproszono również Józefa Stalina, dyktator ZSRS odmówił jednak przyjazdu ze względu na trwające oblężenie Stalingradu. Zgodnie z umową otrzymał informacje o przebiegu i rezultatach pertraktacji.

 

Alianci zgodnie uznali, że ze względu na wyczerpanie środków dyplomatycznych należy dążyć do bezwarunkowego pokonania Niemców i ich sojuszników, bez żadnych ustępstw. Siły militarne państw Osi miały być rozbite, a przywódcy zbrodniczych reżimów – sprawiedliwie osądzeni. Jedną z ważniejszych decyzji, którą podjęto w Casablance, było otwarcie drugiego frontu w Europie; Amerykanie opowiedzieli się za inwazją od strony wybrzeży francuskich. Podczas tajnych rokowań dyskutowano też na temat przyszłości Francji oraz uznania przywództwa generałów de Gaulle’a i Girauda.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill podczas konferencji w Casablance. Styczeń 1943 r. (domena publiczna)
Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill podczas konferencji w Casablance. Styczeń 1943 r. (domena publiczna)
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.