Przejdź do treści
#WojennyDzień - Początek Operacji Barbarossa – niemiecka agresja na Związek Sowiecki, dotychczasowego sojusznika Hitlera
22.06.1941

#WojennyDzień - Początek Operacji Barbarossa – niemiecka agresja na Związek Sowiecki, dotychczasowego sojusznika Hitlera

W niedzielę, 22 czerwca 1941 r., wojska III Rzeszy przekroczyły granicę ze Związkiem Sowieckim, swoim dotychczasowym sojusznikiem, z którym w ramach Paktu Ribbentrop – Mołotow oba państwa podzieliły między siebie Europę i zlikwidowały szereg niepodległych państw.

Tego dnia, ok. 3.15, rozpoczęła się operacja Barbarossa, dająca początek wojnie niemiecko – sowieckiej. Była to największa niemiecka ofensywa w czasie drugiej wojny światowej. Zgodnie z planami niemieckimi, celem wojsk III Rzeszy była błyskawiczna ofensywa (Blitzkrieg), rozbicie wojsk sowieckich i zatrzymanie się na linii Archangielsk - Astrachań. Wojska niemieckie wraz z sojusznikami (Finowie, Rumuni, Słowacy, Węgrzy oraz Włosi) dysponowały blisko 4 milionami żołnierzy, około 4 tys. czołgów oraz ponad 4 tys. samolotów. Całość sił została podzielona na trzy Grupy Armii: Środek, Północ i Południe.

Stan Armii Czerwonej wynosił ponad 3 mln żołnierzy (w wyniku mobilizacji podniesiony do 5,5 mln żołnierzy). Wojska te posiadały kilkukrotnie większy potencjał wojenny, w tym o wiele większą liczbę czołgów (ponad 15 tys.) oraz samolotów (10 tys.).

W pierwszym okresie operacji Wehrmacht odnosił sukcesy, czołówki niemieckie szybko przesuwały się naprzód, zajmując kolejne tereny Związku Sowieckiego. Grupa Armii Północ już w sierpniu dotarła do Leningradu, którego oblężenie trwało prawie 900 dni i zakończyło się niepowodzeniem. Grupa Armii Środek zbliżała się do Moskwy, zaś Grupa Armii Południe zdobyła Kijów i ruszyła dalej na południe. Na przełomie 1941 i 1942 r. Niemcy stanęli pod Moskwą, gdzie zostali pokonani przez Armię Czerwoną, co oznaczało koniec „Blitzkriegu” i niepowodzenie planu „Barbarossa”.

Płonące, zniszczone w czasie walki sowieckie czołgi BT-7. Czerwiec 1941 r. Zbiory Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Niemiecki żołnierz prowadzący drogą grupę wziętych do niewoli czerwonoarmistów. Lato 1941 r. Zbiory Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.