Przejdź do treści
#WojennyDzień - Niezależne Państwo Chorwackie przystępuje do Paktu Trzech
15.06.1941

#WojennyDzień - Niezależne Państwo Chorwackie przystępuje do Paktu Trzech

15 czerwca 1941 r. Niezależne Państwo Chorwackie przystąpiło do Paktu Trzech. Państwo to, proklamowane za zgodą Niemiec i Włoch, było całkowicie podporządkowane krajom Osi, realizując cele zgodne z polityką Hitlera i Mussoliniego.

 

Niezależne Państwo Chorwackie (NDH) było marionetkowym tworem politycznym, rządzonym przez poglavnika Ante Pavelića, z dominującymi włoskimi i niemieckimi wpływami politycznymi. Ogłoszenie niepodległości NDH nastąpiło 10 kwietnia 1941 r., w wyniku wojennej klęski Jugosławii i jej rozpadu. Chorwacja podpisała akt przystąpienia do Paktu Trzech 15 czerwca 1941 r., podczas spotkania dygnitarzy państw Osi w Wenecji, w obecności ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy Niemiec i Włoch.

Powitanie przywódcy Chorwacji Ante Pavelic'a (na czele) i ministra obrony Chorwacji Slavko Kvaternik'a (w środku), przybyłych w związku z przystąpieniem Chorwacji do Paktu Trzech, Wenecja, 15 czerwca 1941 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC)
Pierwsza strona wydania gadzinowego „Gońca Krakowskiego” z informacją o przystąpieniu Chorwacji do Paktu Trzech (Biblioteka Jagiellońska/domena publiczna)
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.