Przejdź do treści

#WojennyDzień - Heinrich Himmler wydaje rozkaz założenia obozu koncentracyjnego Auschwitz

27/04/2021 - 08:43
#WojennyDzień - Heinrich Himmler wydaje rozkaz założenia obozu koncentracyjnego Auschwitz

27 kwietnia 1940 r. szef SS Heinrich Himmler, po zapoznaniu się z raportem z wizji lokalnej, którą przeprowadził w Oświęcimiu Rudolf Höß, wydał rozkaz założenia na terenie byłych oświęcimskich koszar obozu koncentracyjnego.

Decyzja o założeniu obozu koncentracyjnego była poprzedzona trwającymi kilka miesięcy dyskusjami o jego lokalizacji. Wskazanie Oświęcimia wynikało z jego położenia, dobrego z punktu widzenia Niemców skomunikowania (linia kolejowa) oraz możliwości rozbudowy istniejących w mieście poaustriackich koszar.

Ostatecznie, po oględzinach miejsca planowanego obozu dokonanej przez komisję powołaną do tego zadania, Heinrich Himmler wydał Richardowi Glücksowi, szefowi niemieckich obozów koncentracyjnych, rozkaz założenia obozu w Oświęcimiu i rozbudowania go siłami więźniów. Obowiązki komendanta przyszłego obozu koncentracyjnego powierzono Rudolfowi Hößowi.

KL Auschwitz stał się największym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i obozem zagłady. Życia pozbawiono w nim ponad milion ofiar, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów, jeńców sowieckich oraz więźniów innych narodowości.

Na bramie do głównego obozu Auschwitz umieszczono napis „Arbeit Macht Frei” – praca czyni wolnym. Moment przekroczenia bramy zapamiętał jeden z więźniów, Witold Pilecki:

„[…] napis na bramie brzmiał: «Arbeit macht frei»! O, tak rzeczywiście… praca czyni wolnym… wyzwala z – obozu… ze świadomości […] wyzwala – ducha z ciała… kierując to ciało do – krematorium”.