#WojennyDzień - 28.06 Okupacja Besarabii i północnej Bukowiny przez Związek Sowiecki

#WojennyDzień - 28.06 Okupacja Besarabii i północnej Bukowiny przez Związek Sowiecki

28 czerwca 1940 r. Związek Sowiecki, kontynuując ekspansywną politykę wynikającą z podpisanego z Niemcami paktu Ribbentrop–Mołotow, rozpoczął okupację Besarabii i północnej Bukowiny – terytoriów Rumunii. 

 

26 czerwca 1940 r. władze Związku Sowieckiego postawiły Królestwu Rumunii ultimatum z żądaniem przekazania na rzecz ZSRS Besarabii i północnej Bukowiny. Kolejnego dnia król Rumunii ogłosił mobilizację oraz rozpoczął szerokie konsultacje – w tym z rządami Niemiec i Włoch – w celu uniknięcia zbrojnego konfliktu ze Związkiem Sowieckim. W nocy z 27 na 28 czerwca Rada Koronna zagłosowała za przyjęciem sowieckiego ultimatum i zarządziła wycofanie się z terenów Besarabii i Bukowiny. Rumuńska władza cywilna i wojskowa opuściły największe miasta (m.in. Kiszyniów, Czerniawce), a wraz z nimi ruszyły masy mieszkańców, którzy byli notorycznie ograbiani przez żołnierzy Armii Czerwonej i NKWD-zistów. Sowieci część okupowanych terenów (północna Bukowina i rejon Herca) przekazali Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej. Pozostałe ziemie przekształcili w Mołdawską Socjalistyczną Republikę Sowiecką.

#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.