#WojennyDzień - 25.06 Początek wojny kontynuacyjnej

#WojennyDzień - 25.06 Początek wojny kontynuacyjnej

25 czerwca 1941 r. pomiędzy Finlandią a Związkiem Sowieckiem rozpoczęła się tzw. wojna kontynuacyjna. Było to wznowienie przerwanego konfliktu z przełomu 1939 i 1940 r. Finlandia postanowiła odzyskać utracone wówczas ziemie.

 

Wojna zakończona 13 marca 1940 r. podpisaniem traktatu pokojowego pomiędzy Związkiem Sowieckim a Finlandią oznaczała dla Finów utratę około 10% swego terytorium oraz liczne straty osobowe i przymusowe migracje z terenów okupowanych przez ZSRS. Z tego względu, gdy Hitler planował atak na państwo Stalina, władze Finlandii nie mogły sobie pozwolić na neutralność. Uznano za konieczne zawarcie sojuszu z III Rzeszą – co stało się w maju 1941 r.

 

Trzy dni po rozpoczęciu niemiecko-sowieckiej wojny lotnictwo ZSRS zbombardowało tereny Finlandii. Atak ten stał się formalnym powodem do wypowiedzenia wojny Związkowi Sowieckiemu. Głównym celem wznowionego konfliktu, wyznaczonym przez dowódcę sił zbrojnych Finlandii gen. Gustawa Mannheima, było odzyskanie zajętych przez ZSRS terenów. Udało się to już jesienią 1941 r. W 1944 r. jednak inicjatywa na froncie wschodnim niepodważalnie należała już do Związku Sowieckiego. Klęski Wehrmachtu na Wschodzie, sowiecka ofensywa (operacja wyborsko-pietrozawodzka) oraz zmieniająca się koniunktura polityczna, a zarazem niechęć do kontynuacji walki, zmusiły Finów do podpisania rozejmu 4 września. Formalnie wojna kontynuacyjna zakończyła się traktatem paryskim podpisanym 10 lutego 1947 r. Finlandia utraciła wówczas odbite tereny (obowiązywał stan z 13 marca 1940 r.), została pozbawiona floty i musiała ograniczyć liczebność wojska. Oprócz tego nałożono na nią kary finansowe i obowiązek udostępnienia Związkowi Sowieckiemu portu w Porkkala na 50 lat.

#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.