Przejdź do treści

Westerplatte - znajdź klucz do historii

Zapraszamy uczniów klas III szkół podstawowych wraz z nauczycielami do udziału w grze edukacyjnej „Westerplatte – znajdź klucz do historii” przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej. Uczniowie wykonując poszczególne zadania gry, poznają dzieje półwyspu oraz Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Celem gry edukacyjnej jest przybliżenie historii Westerplatte i zapoznanie z obiektami znajdującymi się na półwyspie. Uczniowie otrzymują zadania, które przygotowane są w taki sposób, aby poprzez rozwiązywanie historycznych zagadek efektywnie połączyć zdobywanie wiedzy i zabawę, ucząc jednocześnie pracy w zespole. Udział w grze edukacyjnej biorą również rekonstruktorzy, którzy pomagają uczniom wykonywać zadania oraz opowiadają o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierzy w okresie II wojny światowej. Dodatkową atrakcją są również przejazdy drezynami historyczną trasą kolejową na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Gra skierowana jest do uczniów klas II i III szkół podstawowych. Nowe edycje gry będą miały miejsce wiosną i jesienią 2018. Szczegóły w kwietniu 2018 r.

Zapraszamy szkoły do zgłaszania grup maksymalnie 48 osobowych (uczniowie z opiekunami).

Podczas gry uczniowie dzielą się na 4 zespoły, które poruszając się po półwyspie rozwiązują kolejne zadania. Warunkiem koniecznym udziału jest zapewnienie każdemu zespołowi opieki nauczyciela lub innego pełnoletniego opiekuna. Grę wygrywa zespół, który najszybciej wykona wszystkie zadania.

Udział w grze będzie płatny.