"Westerplatte – znajdź klucz do historii" gra terenowa dla uczniów klas III szkół podstawowych

"Westerplatte – znajdź klucz do historii" gra terenowa dla uczniów klas III szkół podstawowych

Celem gry edukacyjnej jest przybliżenie historii Westerplatte i zapoznanie z obiektami Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Uczniowie przystąpią do realizacji zadań, które zostały przygotowane tak, aby w trakcie rozwiązywanie historycznych zagadek efektywnie połączyć naukę i zabawę, w oparciu o pracę w zespole.

Aktywny udział w projekcie biorą również rekonstruktorzy, którzy wspierają uczniów podczas pracy oraz prezentują wyposażenie i umundurowanie żołnierzy z okresu II wojny światowej. Dodatkową atrakcją są przejazdy drezynami historyczną trasą kolejową na terenie dawnej WST. 

Zapraszamy szkoły do zgłaszania grup maksymalnie 48-osobowych (uczniowie z opiekunami). 
Podczas gry uczniowie dzielą się na 4 zespoły, które poruszając się po półwyspie rozwiązują kolejne zadania. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie każdemu zespołowi opieki nauczyciela lub innego pełnoletniego opiekuna. 

Informacje organizacyjne:

  • zgłoszenia tel.: 58 323 75 23,
  • koszt: 15 zł/uczeń, opiekunowie bezpłatnie,
  • zgłoszenie telefoniczne nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie, wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności na podstawie faktury pro-forma,
  • liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń),
  • czas trwania gry: od 120 do 135 min.,
  • godziny rozpoczęcia gry skorelowane zostały (w miarę możliwości) z rozkładem jazdy autobusów ZTM Gdańsk linii 106 i 138.