"Wejście w historię" - Prezentacja eksponatów związanych z Marią Orlicz

"Wejście w historię" - Prezentacja eksponatów związanych z Marią Orlicz

W czwartek 11 sierpnia o godz. 10:00 na poziomie -1 przy wejściu do Muzeum odbędzie się kolejne spotkanie w ramach akcji "Wejście w historię", tym razem poświęcone prezentacji eksponatów związanych z Marią Orlicz.

 

Podporucznik Maria Orlicz przed wojną pracowała jako nauczycielka języka polskiego w szkole dla dziewcząt oraz aktywnie działała w strukturach Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W czasie okupacji była zaangażowana w działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ-AK na Wołyniu, Podlasiu oraz w Warszawie. Służyła jako kolporterka prasy oraz łączniczka.  Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, służąc w strukturach Sanitariatu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Bakcyl”. Po  kapitulacji Starego Miasta, została wywieziona wraz z transportem ludności cywilnej do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Następnie była więziona w KL Ravensbrück  i KL Buchenwald, gdzie pracowała przymusowo w fabryce amunicji zorganizowanej w podobozie Meuselwitz. W kwietniu 1945 r., podczas ewakuacji obozu, uciekła z kolumny więźniów. Po powrocie do Polski  zamieszkała w Krakowie. W 1957 r. przeniosła się z rodziną do Gdyni. Zmarła w 1992 r.

 

Wśród prezentowanych obiektów znajdą się:

- Odznaka Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Polska przed 1939 r.

- Różaniec z chleba ręcznie wykonany w KL Ravensbrück. III Rzesza, jesień 1944 r.

- Winkiel z literą P oraz numer obozowy  z KL Buchenwald – Meuselwitz. III Rzesza, 1944-1945 r.

- Pamiątkowa, kombatancka odznaka pułkowa 35. Pułku Piechoty AK, Polska, po 1989 r.

 

Zbiory Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku / Dar Antoniny Orlicz.

#WejściewHistorię
„Wejście w historię” to akcja, w ramach której na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane są eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami.