"Wejście w historię" - Kurtka oficerska księdza Franciszka Pluty

12 października na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się kolejna, już 22. odsłona, cyklu "Wejście w historię". Tym razem zebranym zaprezentowano kurtkę oficerską ks. Franciszka Pluty, kapelana Armii Polskiej w ZSRS. W latach 1942-1946 ksiądz pełnił funkcję komendanta osiedla zamieszkanego przez ewakuowane ze Związku Sowieckiego osierocone polskie dzieci.

 

Ksiądz Franiszek Pluta (1905-1990), w latach 1936-1939 proboszcz parafii w Janowej Dolinie na Wołyniu. W październiku 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Po ogłoszeniu „amnestii” dotarł do Buzułuku i wstąpił do Armii Polskiej w ZSRS. Tu pełnił funkcję kapelana garnizonu sztabu. W 1942 r. został mianowany komendantem i kapelanem Osiedla Dzieci Polskich w Jamnagar-Balachadi w Indiach - powstałego dzięki ofiarności i wsparciu indyjskiego arystokraty, maharadży Jam Saheba. Ksiądz pracował także jako wychowawca. Bardzo się angażował w organizację uroczystości patriotycznych.    W 1946 r. w obawie przed wywiezieniem podopiecznych przez przedstawicieli władz komunistycznych, został jednym z trzech opiekunów prawnych sierot z polskiego ośrodka. Po likwidacji osiedla opiekował się swoimi podopiecznymi, organizując im wyjazdy do USA oraz zakładając w Chicago Towarzystwo Opieki nas Sierotami Polskimi w Indiach. W 1953 r. wyjechał do Kanady, gdzie kontynuował pracę duszpasterską. W 1957 r. poprowadził pierwszą po wojnie pielgrzymkę polonii kanadyjskiej na Jasną Górę. Po przejściu na emeryturę pełnił funkcję delegata polskiego rządu na uchodźctwie na Kanadę.

 

Kurtka oficerska księdza Franciszka Pluty (dar Bernarda Rokickiego, zbiory MIIWŚ).

 

Kompletna relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej muzeum.