"Wejście w historię" Dramatyczne warunki życia polskiej ludności cywilnej w powstańczej Warszawie

"Wejście w historię" Dramatyczne warunki życia polskiej ludności cywilnej w powstańczej Warszawie

4 sierpnia 2023 roku, w MIIWŚ, miała miejsce kolejna odsłona cyklu "Wejście w historię". Tym razem wydarzenie było poświęcone dramatycznym warunkom życia polskiej ludności cywilnej w powstańczej Warszawie.

 

 

Do zebranych jako pierwszy zwrócił się zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dr Marek Szymaniak:

Dzisiaj będziemy opowiadać o Powstaniu Warszawskim w kontekście, o którym mówi się nieco rzadziej, będziemy opowiadać o sytuacji ludności cywilnej w której znalazła się od 1 sierpnia, aż po kres powstania do początku października 1944 roku. W tamtym czasie Warszawę zamieszkiwały dziesiątki tysięcy przedstawicieli ludności cywilnej a więc osób, które w samym zrywie powstańczym, z różnych względów, udziału nie mogło wziąć. W trakcie Powstania Warszawskiego zginęło około 120 tysięcy przedstawicieli ludności cywilnej, w tym dzieci, kobiety, osoby starsze. Niemcy dopuszczali się bestialskiego ludobójstwa przez cały okres trwania tego zrywu narodowego w sposób bezwzględny. Gehenna ludności cywilnej Warszawy nigdy nie doczekała się nawet elementarnego zadośćuczynienia. Pamięć o stolicy, która została zniszczona w sposób totalny, jest naszym obowiązkiem.