Przejdź do treści

Warsztaty historyczno-antydyskryminacyjne dla międzynarodowej grupy młodzieży z projektu MULTI

02/10/2017 - 17:21
Projekt MULTI to międzynarodowy projekt historyczno-antydyskryminacyjny. Fot. Mikołaj Bujak

W październiku gościliśmy 55-osobową grupę młodzież biorącą udział w projekcie MULTI. Uczniowie z Niemiec, Polski (Gdańska) oraz Ukrainy zostali oprowadzeni po fragmentach wystawy stałej opowiadających o skutkach nazistowskiej polityki rasowej oraz sowieckiej inżynierii społecznej – prześladowaniach, przymusowych przesiedleniach czy masowych mordach na tle narodowościowym i etnicznym.

Drugą część wizyty stanowiły warsztaty na temat stereotypów i uprzedzeń. Młodzież dyskutowała o stereotypach w ich własnych krajach oraz próbowała wczuć się w sytuację ofiar i sprawców dyskryminacji.

Projekt MULTI to międzynarodowy projekt, którego głównym organizatorem jest miasto Oberhausen w Niemczech. Podczas pobytu w Niemczech młodzież odwiedziła obóz koncentracyjny w Bergen-Belsen.