Uroczystości pogrzebowe Obrońców Westerplatte 4/11/2022

Uroczystości pogrzebowe Obrońców Westerplatte 4/11

4 listopada zapraszamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych Obrońców Westerplatte. Za ich postawę, walkę i bohaterstwo. Po latach zostaną dopełnione powinności wobec polskich żołnierzy. Pamięć, szacunek, a teraz godny pogrzeb.

Odkrycie przez archeologów Muzeum II Wojny Światowej grobów obrońców Westerplatte ma szczególny wymiar nie tylko naukowy, ale również – a może przede wszystkim – społeczny i patriotyczny. Heroiczna obrona polskiej placówki we wrześniu 1939 r. stała się symbolem niezłomności i odwagi w walce przeciw złu, a sami bohaterowi – postaciami uosabiającymi najlepsze cechy żołnierza, obywatela i Polaka.

Obecna w społecznej świadomości i utrwalona w polskiej kulturze niezachwiana postawa żołnierzy z Westerplatte stanowi ważny wskaźnik moralności i właściwych wyborów dla coraz to nowych pokoleń Polaków. Brak możliwości oddania czci poległym bohaterom nad ich grobami powodował, że historia obrony półwyspu była niejako niezakończona, niedopełniona. Głęboko zakorzeniony w kulturze paradygmat nakazujący godnie pochować zmarłych w przypadku poległych obrońców nie był wcześniej wypełniony.

Odkrycie szczątków polskich żołnierzy, ich identyfikacja osobowa i uroczysty pogrzeb – to  nasza powinność wobec obrońców jako bohaterów, a także po prostu jako zmarłych. Znaczenie tego przedsięwzięcia jest więc nie do przecenienia dla nas jako wspólnoty zarówno w sferze symbolicznej, jak i historycznej.

 

Na nowym Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego zostaną pochowani: mjr. Henryk Sucharski, plutonowy Adolf Petzelt, kapral Bronisław Perucki, kapral Jan Gębura, starszy strzelec Władysław Okrasa (Okraszewski), legionista Józef Kita, starszy Legionista Zygmunt Zięba, starszy Legionista Ignacy Zatorski oraz dwóch niezidentyfikowanych obrońców Westerplatte.


RAMOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI 4/11/2022

godz. 9:00 – msza św. w bazylice św. Brygidy.

godz. 10:15-11:15 – przejazd kolumny wojskowej na Westerplatte. Uroczysty kondukt wiozący trumny złożony z aut Ford Ranger przejedzie przez miasto ulicami: Katarzynki, Rajska, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Okopowa (przez estakadę), Podwale Przedmiejskie, Elbląska, mjr. Henryka Sucharskiego (przez most wantowy Jana Pawła II).

od godz. 11:30 – uroczystości pogrzebowe na Westerplatte z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,  Rodzin Westerplatczyków, kombatantów, delegacji, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych oraz mieszkańców Gdańska i pozostałych gości.

 

3 listopada 2022r. w godzinach 15:00-18:00 odbędzie się pożegnanie Obrońców Westerplatte - wystawienie trumien na widok publiczny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku.


ORGANIZACJA KOMUNIKACJI 4/11/2022

W związku z odbywającymi się w dniu 4 listopada 2022 roku uroczystościami pogrzebowymi Obrońców Westerplatte w bazylice św. Brygidy w Gdańsku i na Cmentarzu Wojska Polskiego na Westerplatte wyłączone z ruchu zostaną następujące ulice:

  • w godzinach 7.00-11.00 ulica Katarzynki na odcinku od ulicy Rajskiej do ulicy Stolarskiej oraz
  • w godzinach 6.00-15.00 ulica Sucharskiego na odcinku od Polferries Terminal Portowy Gdańsk do Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że w związku z ograniczonymi możliwościami parkingowymi przy bazylice św. Brygidy zachęcamy do pozostawienia samochodów na parkingu podziemnym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ul. Plac Bartoszewskiego 1.

Na Westerplatte zostały przygotowane miejsca na parkingu przy plaży, wjazd od ul. Kpt. Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca.

 

Dojazd na Westerplatte

 


KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 4/11/2022

Dojazd na uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego będzie możliwy autobusem 106 oraz specjalnie przygotowanymi autobusami dla mieszkańców, które będą odjeżdżały spod kościoła św. Katarzyny (ul. Profesorska 3) tuż po zakończeniu uroczystej mszy świętej.

  

Wydarzenie współorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Instytut Pamięci Narodowej
 
Budowę cmentarza dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa na zadanie: Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939