Uroczystości pogrzebowe Mieczysława Jałowieckiego oraz Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej

Uroczystości pogrzebowe Mieczysława Jałowieckiego oraz Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dr hab. Grzegorz Berendt ma zaszczyt zaprosić na uroczystości pogrzebowe Mieczysława Jałowieckiego oraz Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej, które odbędą się 5 grudnia 2022 r. na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko przy ul. Srebrniki 2 w Gdańsku Wrzeszczu.

 

Mieczysław Jałowiecki - polski arystokrata, pierwszy delegat Rządu Polskiego w Gdańsku, dyplomata i patriota, aktywny orędownik sprawy polskiej w Gdańsku przed wybuchem II wojny światowej.


Jako generalny delegat Ministerstwa Aprowizacji w Gdańsku zajmował się organizacją pomocy żywnościowej dostarczanej do Gdańska z USA. Od 1919 r. organizował wykup z rąk niemieckich wielu ważnych nieruchomości na terenie tego miasta, w tym na półwyspie Westerplatte. Zorganizował także biuro paszportowe wydające wizy do Polski. Był też członkiem komisji do spraw gdańskich przy polskiej delegacji biorącej udział w konferencji pokojowej w Paryżu.

 

W 1924 r. za swą działalność dla ojczyzny został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1939 r. przedarł się na Litwę, skąd wyemigrował  do Wielkiej Brytanii. Zmarł 10 marca 1962 r. w Beckenham pod Londynem, gdzie został pochowany.

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przez kilka miesięcy zabiegało o sprowadzenie szczątków i organizację pochówku w Ojczyźnie. W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział prawnuk i ostatni z rodu – Pan Andrzej Jałowiecki.

 

Program uroczystości:

9:00 Msza święta w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku.
10:30–11:00 Przejazd konduktu pogrzebowego na cmentarz.
11:15 Uroczystości pogrzebowe (przemówienia zaproszonych gości, złożenie urn do grobu, złożenie wieńców).

 

Cmentarz Centralny Srebrzysko jest drugą pod względem wielkości gdańską nekropolią, na której spoczywają m.in. Anna Walentynowicz.

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.