Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki. Fot. Mikołaj Bujak

Uroczyste wręczenie umów nowym przewodnikom

W Muzeum II Wojny Światowej 3 marca odbyło się uroczyste wręczenie umów nowym przewodnikom. Z rąk Dyrektora Muzeum II Światowej dr Karola Nawrockiego dokumenty uprawniające do oprowadzania po gdańskiej instytucji odebrało kilkudziesięciu przewodników.

Rzecznik prasowy Muzeum II Wojny Światowej i koordynator przewodnictwa Aleksander Masłowski powitał zebranych, zauważając:

Już za moment będą Państwo pełnoprawnymi przewodnikami w Muzeum II Wojny Światowej. Część z Państwa posiada już doświadczenie przewodnickie i dla tej części spośród Państwa, zarówno kurs, jaki i uprawnienia, które Państwo za chwilę uzyskają oraz bycie przewodnikiem naszego Muzeum jest tylko dołożeniem cegiełki do niejednokrotnie już bardzo bogatego dorobku przewodnickiego. Jednak dla części z Państwa dzisiejsze nadanie uprawnień jest pierwszym kontaktem z profesjonalnym przewodnictwem. (…) Niezależnie od tego czy przewodnictwo stanie się dla Państwa zawodem, drugim zawodem, hobby czy życiową pasją - już od jutra będą Państwo reprezentować Muzeum II Wojny Światowej i jego Dyrektora względem naszych gości.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki pogratulował nowym przewodnikom oraz przypomniał im o przywilejach i obowiązkach jakie spoczywają na reprezentantach instytucji o międzynarodowym znaczeniu.

Obecnie blisko 100 osób będzie wspierać misję Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w kształtowaniu świadomości nie tylko Polaków, ale również gości z zagranicy, obywateli całego świata. Będzie mowa o ofiarach tego konfliktu, jego przebiegu i skutkach, ale mam nadzieję, że Państwo nie zapomną o bohaterach, którzy poświęcili się nie tylko walce o przetrwanie, ale  także walce o wolność i zachowanie atrybutów człowieczeństwa.

Dyrektor podziękował również rzecznikowi prasowemu, który podjął się uregulowania kwestii przewodnictwa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zauważył, że trzeba było wiele odwagi i fachowca w przewodnictwie, który zdecydowałby się na tak trudną i wymagającą pracę. Odniósł się również do odpowiedzialności spoczywającej na przewodnikach.

Z opowiadaniem historii jest jak z oglądaniem albumu ze zdjęciami, zdjęcia oddają przecież tylko wycinek, fragment minionej rzeczywistości, zbliżają się do obiektywizmu przeszłości, ale nie są w stanie go w pełni oddać. We wszystkich zdjęciach zapisane są fakty i tylko fakty. Zdjęcia są odbiciem prawdy, mimo to tylko przy niektórych oglądając album zatrzymujemy się na dłużej. (…) Album ze zdjęciami nie opowie całego naszego życia, nie opowie życia całej naszej rodziny. I podobnie nikt nie jest w stanie opowiedzieć historii II wojny światowej w ciągu trzech, pięciu, dziesięciu, a nawet pięćdziesięciu godzin. Nawet przy tak zaawansowanej technologicznie wystawie, jak ta w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Podczas swojej podróży po wystawie to Wy, Drodzy Przewodnicy możecie wybrać wątki, które zdecydujecie się w krótkim czasie zaprezentować zwiedzającym, te najważniejsze z Waszej perspektywy, ale też takie, które rozbudzą w kolejnych pokoleniach świadomość historyczną, a w zagranicznych turystach ciekawość polskiej historii. Przecież zagraniczni goście przyjeżdżają do Polski właśnie po to, aby poznać Polskę –  jej kulturę i historię w muzeach czy katedrach, naszą kuchnię w restauracjach, polską architekturę, polski styl bycia w przestrzeni publicznej i zapewniam Państwa, że świadomość tego mają wszystkie najważniejsze muzealne instytucje świata, wśród nich: Yad Vashem, Imperial War Museum czy muzea II wojny światowej w Nowym Orleanie i Pekinie.

Następnie każdy z nowych przewodników odebrał z rąk Dyrektora Muzeum umowę o współpracy wraz z pozostałymi atrybutami przewodnictwa: zaświadczeniem o ukończeniu kursu i identyfikatorem przewodnika. Ta chwila była zwieńczeniem długotrwałego procesu, jakim było szkolenie dla nowych oprowadzających. Kurs dla przewodników w Muzeum II Wojny Światowej trwał od 9 grudnia 2017 r. W ramach szkolenia uczestnicy mieli okazję nabyć wiedzę i kompetencje potrzebne do oprowadzania grup zorganizowanych po najnowocześniejszej gdańskiej instytucji. Podczas kursu uczestnicy zapoznali się z architekturą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, poznali specyfikę instytucji – jej misję i cele. Nieodłączną częścią programu były wykłady z zasad bezpieczeństwa i postępowania w przypadku zagrożeń na terenie Muzeum.

W dalszej kolejności przyszli przewodnicy zgłębiali  tematy poruszone na wystawie głównej i wystawie archeologicznej: historię Wiadrowni i okolic Muzeum II Wojny Światowej, etapy antyżydowskiej polityki III Rzeszy, przedmioty życia codziennego oraz militaria na wystawie głównej. Kolejnymi zagadnieniami, które rozwinięto na kursie były: funkcja wystawy jako opowieści, wystawa główna Muzeum jako idea, proces powstawania i prezentowane zbiory, straty kultury jako konsekwencja II wojny światowej, wysiedlenia/przesiedlenia ludności cywilnej na Pomorzu, w Polsce i Europie w czasie wojny.

Kolejną fazę kursu stanowiło wprowadzenie do zajęć praktycznych, które polegało na omówieniu metodyki przewodnictwa, osobnego wykładu na temat wystawy dla dzieci „Podróż w czasie”, przedstawienia systemów okupacyjnych Niemiec, Związku Sowieckiego i Japonii w czasie II wojny światowej na wystawie głównej Muzeum oraz okupacji w Polsce w czasie drugowojennego konfliktu.

Zajęcia z topografii Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dostępnej dla zwiedzających rozpoczęły praktyczną część kursu, odbywającą się bezpośrednio na wystawie głównej instytucji oraz innych przestrzeniach otwartych dla gości. Po nich nastąpił egzamin teoretyczny i praktyczny, który wyłonił charakteryzujących się największą wiedzą oraz najbardziej świadomych i kompetentnych przewodników.