Uroczyste wręczenie medalu Reipublicae Memoriae Meritum

Uroczyste wręczenie medalu Reipublicae Memoriae Meritum

Pracownik Muzeum II Wojny Światowej – Andrzej Wardziak otrzymał medal Reipublicae Memoriae Meritum z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - dr. Karola Nawrockiego.

Medal został ustanowiony przez Instytut Pamięci Narodowej w 2015 roku, przyznawany jest instytucjom, organizacjom oraz osobom fizycznym za wybitne usługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii narodu polskiego w latach 1917 – 1970 oraz za wspieranie Instytutu Pamięci Narodowej w działalności, edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Odznaczenie otrzymał również Grzegorz Pellowski.


W wydarzeniu wzięli udział również: gospodarz miejsca – dr hab. Grzegorz Berendt wraz z zastępcami – dr. Markiem Szymaniakiem oraz Waldemarem Szulcem, oraz Dyrektor Gdańskiego oddziału IPN-dr Paweł Warot.

Dr Karol Nawrocki przywitał zebranych słowami: Drodzy Bohaterowie naszej dzisiejszej uroczystości, Panie Grzegorzu, Drogi Andrzeju […] medal Reipublicae Memoriae Meritum przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy budują Republikę Pamięci, budują Rzeczpospolitą Pamięci, a w historycznej pamięci naszej narodowej tożsamości, tuż obok dziedzictwa kulturowego, obok ojczystego języka widzą jeden z fundamentów naszego narodowego trwania, naszej narodowej wspólnoty i narodowej tożsamości. Jest to wyjątkowe odznaczenie IPN i tak jak zapisano na rewersie tego medalu […] naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. […] Nasi dzisiejsi bohaterowie-Pan Grzegorz Pellowski i Andrzej Wardziak z całą pewnością na swoich odcinkach tam, gdzie postawił ich Pan Bóg na tym świecie, budują republikę pamięci i rzeczpospolitą pamięci.”
O Panu Andrzeju Wardziaku powiedział: „[…] Andrzej Wardziak to działacz społeczny, radny dzielnicy Siedlce, z którym w 2011 roku wspólnie zainicjowaliśmy Siedlecką Paradę Niepodległości, a nie byłoby to możliwe bez Andrzeja Wardziaka […] Motorem i sercem Siedleckiej Parady Niepodległości już od 11 lat jest Andrzej Wardziak, jest to dzieło unikatowe, także w skali całej Polski bowiem ulica Kartuska zawsze 11 listopada wypełnia się biało-czerwonymi flagami w poczuciu wspólnej polskości. Jest to parada, która jest skierowana ku wszystkim, a nie przeciwko komukolwiek i jest to z całą pewnością wyjątkowe wydarzenie nie tylko w historii dzielnicy, ale w historii całego Gdańska i jedyna dzielnicowa parada niepodległości w całej Polsce, zatem wielki zapał Andrzeja Wardziaka, konsekwencje w działaniu, szukaniu wsparcia, także w Instytucie Pamięci Narodowej i Muzeum II Wojny Światowej i za to, że na Siedlcach bije serce Polski. Za budowanie Republiki Pamięci serdecznie dziękuje.


Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Adam Siwek odczytał decyzję o nadaniu medalu bohaterom dzisiejszego spotkania za wieloletnia działalność społeczną, wspierającą inicjatywy patriotyczne, organizowanie wydarzeń propagujących wiedzę o historii Polski, utrwalanie postaw patriotycznych i wierności tradycjom niepodległościowym, szczególnie wśród młodzieży.

Wydarzenie uświetnił krótki koncert kolęd w wykonaniu:
Śpiew: Małgorzata Priebe
Fortepian: Anna Racławska – Musiałczyk
Kontrabas: Krzysztof Słomkowski
Skrzypce: Tomasz Chyła
Serdecznie gratulujemy