Przejdź do treści

Uroczysta inauguracja Konferencji World Battlefield Museums Forum

05/09/2018 - 16:02
Uroczysta inauguracja Konferencji World Battlefield Museums Forum

5 września w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku miała miejsce uroczysta inauguracja obrad Międzynarodowej Konferencji World Battlefield Museums Forum. Zebranych licznie gości powitał gospodarz konferencji Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki.

W uroczystej inauguracji udział wzięli: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Paulina Florianowicz, Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Szef Gdańskiego Oddziału IPN prof. Mirosław Golon, Konsul Honorowy Turcji Serdar Davran. 

Podczas inauguracji, głos zabrał Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich: - „Westerplatte jest dla nas szczególnym miejscem, skrawkiem ziemi, która jest miejscem świętym. Bardzo nas bolało to, że przez tyle lat po wojnie to miejsce nie jest właściwie zagospodarowane – tak, jak Państwo potrafiliście to zrobić od Pearl Harbour, poprzez wszystkie pola bitewne w całej Europie. Chcielibyśmy, aby Westerplatte wyglądało inaczej, aby było miejscem, gdzie możemy się spotykać i zobaczyć to, dlaczego Westerplatte jest symbolem” – mówił do zebranych Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Następnie odczytano List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy, który zwrócił się do obecnych w następujących słowach: „W roku wielkiego narodowego jubileuszu, gdy wspominamy męstwo i zasługi wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Polski; dla upamiętnienia bohaterskich obrońców Westerplatte; z wyrazami uznania dla organizatora Forum – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za upowszechnienie wiedzy o narodowych symbolach i ważnych wydarzeniach z najnowszej historii Rzeczypospolitej; w przekonaniu, że godne upamiętnienie pól bitewnych, na których krew przelewali przodkowie, jest naszą narodową powinnością; z życzeniami kolejnych udanych przedsięwzięć służących historycznej edukacji Polaków”.

Rozpoczęcie Konferencji WBMF swoją obecnością uświetniła p. Paulina Florianowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która odczytała zebranym List od Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina: „Z zainteresowaniem zapoznałem się z programem rozpoczynającego się dziś Forum Muzeów Pól Bitewnych. Polska, ze względu na swoje położenie geopolityczne, ma niestety wyjątkową pozycję jeśli idzie o możliwości rozwijania się tej gałęzi działalności muzealnej. (…) W mojej opinii, kwestie związane z tym obszarem muzealnictwa wymagają pogłębionej analizy, której efektem być może okaże się m.in. opracowanie niezbędnego zakresu badań danego pola bitwy, jak również odpowiedniego sposobu przekazania zdobytej wiedzy zainteresowanej publiczności. (…) Wymiana doświadczeń w tym zakresie niewątpliwie przyczyni się do lepszego, bardziej kompleksowego podejścia do historycznego pola bitwy rozumianego jako artefakt historyczny, podlegający odpowiedniej ochronie i stanowiący jednocześnie swego rodzaju stałą ekspozycję muzealną wymagającą, podobnie jak tradycyjne ekspozycje muzealne, respektowania ustalonych zasad związanych z jej zwiedzaniem".

Referat inauguracyjny pt. „Wielość narracji, jeden cel – zachować pamięć” wygłosił Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki, w którym zarysował oczekiwania Forum oraz podzielił się ideami, które stały się fundamentem konferencji. „Spotkaliśmy się tu, żeby dyskutować o tym, jak w celu zachowania pamięci skutecznie dbać o miejsca najważniejszych bitew, ale także po to, by zadać sobie szereg pytań o formy zachowania pamięci w oparciu o wartości płynące z historii i z samych pól bitewnych" - mówił dr Karol Nawrocki.

Trzydniowa, międzynarodowa konferencja Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych – World Battlefield Museums Forum odbywa się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w dniach 04-06.09.2018 r. Prelegentami są m. in. goście z Pearl Harbor i Gettysburga (USA), Maratonu (Grecja), Waterloo (Belgia), Gallipoli (Turcja), Verdun (Francja) i wielu innych.