Przejdź do treści

Udział MIIWŚ w internetowej dyskusji „Understanding WWII Through Digital Tools”

12/05/2021 - 13:47
Udział MIIWŚ w internetowej dyskusji „Understanding WWII Through Digital Tools”

Pracownicy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wzięli udział w debacie „Understanding WWII Through Digital Tools” współorganizowanej przez Digital Communication Network, World Learning oraz Uniwersytet Warszawski. Zachęcamy do obejrzenia zapisu dyskusji!

Zastępca kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego dr hab. Karol Polejowski oraz Karol Szejko z Działu Kontaktów Międzynarodowych opowiedzieli między innymi o zachęcaniu do nauki historii dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu nowych technologii.

Przedstawiciele Muzeum zaprezentowali przełomowe edukacyjne oraz historyczne  projekty cyfrowe, które zainicjowano w czasie pandemii COVID-19. Za sprawą nowoczesnych rozwiązań docierano z wartościowymi treściami historycznymi do rozmaitych grup odbiorców, w tym również do dzieci i młodzieży – co jest odpowiedzią MIIWŚ na trendy współczesnej edukacji oraz na ograniczenie, z którymi instytucje kultury zmagają się w okresie pandemii Covid-19.

 – Poprzez innowacyjne wykorzystanie technologii, treści cyfrowe przygotowane przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zachęcają do poznawania historii, docierając do różnych grup wiekowych, do użytkowników o przeróżnej wrażliwości i poziomie wiedzy historycznej. Szerokie spektrum odbiorców z rozmaitych środowisk rodzi potrzebę nowych form przekazu, dostosowanych do wrażliwości tych odbiorców oraz form przekazu dostosowanych do wrażliwości odbiorców kultury współczesnej. Celem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest przekazywanie wiedzy historycznej w sposób przystępny przy zachowaniu wysokiej wartości historycznej – udało się to osiągnąć za sprawą innowacyjnego użycia nowoczesnych technologii – mówił zastępca kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego dr hab. Karol Polejowski.

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o tym, czy produkcje historyczne prezentowane na różnego rodzaju platformach streamingowych charakteryzują się rzetelnością historyczną, a także o tym, czy wirtualne projekty popularnonaukowe mogą mieć realną wartość naukową i edukacyjną.


Zachęcamy do obejrzenia zapisu dyskusji!