Przejdź do treści

Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych

Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych

Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych to publikacja stanowiąca pokłosie konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w dniach 4–6 września 2018 r.

W książce zebrano referaty muzealników z różnych instytucji muzealnych, m.in. z: Bułgarii, Czech, Grecji, Chin czy Stanów Zjednoczonych. Zamieszczone w publikacji artykuły pokonferencyjnej w sposób wielostronny przedstawiają zagadnienia i problemy, przed którymi stają instytucje kultury będące jednocześnie miejscami pamięci, np. sposoby budowania dialogu między teraźniejszością a przeszłością czy umacnianie tożsamości narodowej za sprawą historii. Poza perspektywą światową w publikacji umieszczone są także teksty skupiające się na wybranych działaniach lokalnych – m.in. pracach archeologicznych prowadzonych na Westerplatte, zmierzających do jeszcze dokładniejszego poznania i  upamiętnienia walk prowadzonych w 1939 r. na półwyspie. Tom wzbogacony jest dodatkowo o materiał zdjęciowy oraz transkrypcję dyskusji prowadzonej między muzealnikami. Druga edycja międzynarodowej konferencji World Battlefield Museums Forum/Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych odbędzie się już w 2020 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Opis bibliograficzny: Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych/The World Battlefield Museums Forum, Karol Nawrocki, Bartłomiej Garba, Marek Szymaniak, Adam Żymła (red.), Gdańsk 2019, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 192, ISBN 978-83-65957-20-7.