Przejdź do treści

Spotkanie z partnerami z Liberation Route Europe

13/12/2017 - 12:15
Przedstawiciele LRE na spotkaniu z Dyrekcją Muzeum. Fot. Michał Szagżdowicz

Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej 12 i 13 grudnia spotkała się z przedstawicielami Liberation Route Europe. Omówiono kwestie dalszej współpracy oraz przedstawiono gościom wystawę główną Muzeum.

Liberation Route Europe to międzynarodowy projekt historyczno-turystyczny, współtworzony przez Muzeum II Wojny Światowej oraz partnerów z Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec.

Ideą projektu jest zebranie i zgromadzenie w jednym miejscu informacji o wydarzeniach związanych z II wojną światową w Europie i jej zakończeniem oraz ukazanie często odmiennych doświadczeń mieszkańców dotkniętych nią krajów. Poprzez propagowanie wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego projekt ma również na celu wsparcie turystyki międzynarodowej i promocję uczestniczących w nim miast i regionów.

W ramach projektu Liberation Route Europe powstała strona internetowa oraz aplikacja mobilna, które są dostępne w językach wszystkich partnerów projektu. Zarówno strona jak i aplikacja pozwalają użytkownikom na szybkie dotarcie do informacji o najważniejszych wydarzeniach, miejscach i postaciach związanych z przebiegiem i zakończeniem II wojny światowej w Europie oraz jej konsekwencjami. Strona LRE oprócz treści historycznych zawiera także informacje przydatne dla turystów, dla których ma służyć jako swego rodzaju przewodnik.

Projekt Liberation Route Europe jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Poniżej adres strony internetowej: Liberation Route Europe.