Uczestnicy spotkania. Fot. Roman Jocher

Spotkania z historią. Dyskusja wokół książki Raula Hilberga "Zagłda Żydów Europejskich"

13 marca 2014 r. w ramach cyklu  „Spotkania z historią” odbyła się  dyskusja wokół polskiego wydania książki Raula Hilberga „Zagłada Żydów Europejskich”. Trzytomowe dzieło w 2014 r. po raz pierwszy zostało wydane w Polsce.

W dyskusji udział wzięli: dr hab. Grzegorz Berendt – pracownik IPN w Gdańsku, profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz  członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego; dr hab. Dariusz Libionka – pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Jerzy Giebułtowski – tłumacz polskiego wydania książki oraz prowadzący dr hab. Rafał Wnuk – kierownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej.

Podczas spotkania pokazano archiwalny film z wypowiedzią Raula Hilberga odnośnie jego książki, postawionych w niej tez oraz działalności badawczej. Uczestnicy debaty opowiedzieli o pracach nad polskim wydaniem dzieła, które trwały kilkanaście lat oraz o roli, jaką ta publikacja odgrywa w światowej historiografii poświęconej Zagładzie. Paneliści odnieśli się również do głównych tez postawionych w książce Hilberga, używanej w niej terminologii oraz kontrowersji, jakie budzi pomimo, że jej pierwsze wydanie ukazało się w Stanach Zjednoczonych ponad pięćdziesiąt lat temu. Uczestnicy debaty opowiedzieli też na pytania z sali.

Raul Hilberg (ur. w 1926 roku w Wiedniu, zm. w 2007 w Willston, USA) – amerykański historyk żydowskiego pochodzenia, badacz zagadnień związanych z Holocaustem. Jego trzytomowe dzieło „The Destruction of the European Jews”, które ukazało się w 1961 r. w Stanach Zjednoczonych należy do najważniejszych dzieł na temat Zagłady.

W miarę ukazywania się nowych źródeł Hilberg rozbudowywał i uzupełniał swoją pracę. Książka doczekała się ponownych wydań w 1985 r. i 2004 r. Dzieło Raula Hilberga zostało przetłumaczone na kilkanaście języków. Prace nad polskim przekładem trwały od 2007 r. i były poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami z Autorem. Pierwotnie podejmowano próby wydania w Polsce skróconej wersji, ale Autor nie wyrażał zgody. Uważał bowiem, że na ziemiach, gdzie Niemcy dokonali Zagłady powinno ukazać się pełne wydanie jego książki. Cel udało się osiągnąć w 2014 r.