Przejdź do treści

Rok Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

pt., 06/04/2018 - 18:49
dr Karol Nawrocki/ fot.Mikołaj Bujak

W związku z rocznicą połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Muzeum Westerplatte w piątek, 6 kwietnia 2018 r. w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W skład rady wchodzą: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr Marek Jan Chodakiewicz, dr Jacek Friedrich, prof. Jerzy Grzywacz, prof. dr hab. Mirosław Golon,  dr Ewa Kowalska, prof. nadzw. dr hab. Piotr Majewski, prof. nadzw. dr hab. Bogdan Musiał, prof. nadzw. dr hab. Piotr Mileniusz Niwiński, prof. dr hab. Andrzej Nowak, Piotr Semka, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, ks. dr Jarosław Wąsowicz, prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Wolsza i prof. dr hab. Jan Krzysztof Żaryn.

Przewodniczącym Rady został wybrany prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Wolsza, redaktor naczelny pisma „Dzieje najnowsze”, a wiceprzewodniczącym Rady wybrano dr. Jacka Friedricha, dyrektora Muzeum Miasta Gdyni.


Dzisiaj rozpoczęliśmy pracę, jako nowa Rada Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest to Rada reprezentująca kilka ośrodków naukowych, wybitnych specjalistów z zakresu historii politycznej i wojskowości. Członkowie reprezentują różne uczelnie, jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Polską Akademię Nauk, Uniwersytet im. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a zatem jest to środowisko reprezentujące cały kraj

– powiedział podczas konferencji prasowej prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Wolsza, przewodniczący Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Poinformował, że Rada Muzeum zapoznała się z działaniami przeprowadzonymi w ubiegłym roku, jak również z planami dyrektora Muzeum dr. Karola Nawrockiego przyszły rok.

Prace, które zostały wykonane, i te zaplanowane, zyskały naszą akceptację

– potwierdził prof. Wolsza.

Jestem zbudowany tym co zobaczyłem w Muzeum, jak również tym, co pan dyrektor Karol Nawrocki zaplanował na najbliższy czas

– dodał.

Rada ma zamiar aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu Muzeum i poza zwykłymi posiedzeniami przynajmniej raz na kwartał, chciałaby także uczestniczyć w konferencjach, wykładach i spotkaniach poświęconych II wojnie światowej.


Obecny na konferencji Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin zauważył, że:


Instytucja, w której się spotykamy jest niezwykle ważna dla polskiej polityki historycznej.


Okres II wojny światowej jest nadal bardzo żywym  tematem dyskusji wśród Polaków.


Poprzednia ekipa zrobiła błąd nie wszczynając ogólnonarodowej dyskusji na temat o czym powinno opowiadać polskie Muzeum II Wojny Światowej

– zauważył Minister Sellin.


Chciałem podziękować dyrektorowi dr. Karolowi Nawrockiemu i całej dyrekcji Muzeum: prof. Grzegorzowi Berendtowi, dr. Tomaszowi Szturo i pani Julii Olechno, za to, że są dokonywane dobre korekty w narracji wystawy w polskim Muzeum II Wojny Światowej, że są tu organizowane bardzo interesujące wystawy czasowe

– powiedział Minister.


To ta Dyrekcja Muzeum postanowiła zorganizować trzy już sezony wykopalisk archeologicznych na terenie Westerplatte i pozyskała tym samym bardzo ciekawe artefakty dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dodał. Jarosław Sellin chciałby, żeby na półwyspie powstało muzeum plenerowe, spacerowe, pokazujące szczegóły w każdym konkretnym miejscu, „gdzie ta heroiczna bitwa się odbywała”.


Minister podkreślił, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest bardzo popularne, także wśród odwiedzających Polskę obcokrajowców. W ciągu roku odwiedziło Muzeum pół miliona osób, z czego znaczną część stanowili cudzoziemcy.


Dyrektor dr Karol Nawrocki podziękował za udzielone wsparcie i przedstawił liczne osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ubiegłym roku.


W tym okresie Muzeum stworzyło 59 nowych stanowisk pracy, przede wszystkim dla młodych ludzi. Zbiory muzealne powiększyły się prawie o 3852 eksponaty, odbyło się ponad 10 wystaw czasowych i odwiedziło nas pół miliona gości. Muzeum stało się jednym z ważniejszych centrów kultury w Trójmieście, gdzie funkcjonuje kino, odbywają się koncerty i przedstawienia teatralne.

Dzięki pracy Działu Naukowego Muzeum pod kierownictwem dr. Marka Szymaniaka wprowadzono zapowiadanych wcześniej 12 zmian w wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zachowując estetykę wystawy tak, żeby przekaz pozostał nadal spójny, wystawa została uzupełniona o historię ważnych polskich bohaterów z okresu II wojny światowej, jak rtm. Witold Pilecki, czy ojciec Maksymilian Kolbe. 

Wyeksponowaliśmy fenomen 316 polskich komandosów Cichociemnych, tak aby nikt o nich nie zapomniał przyjeżdżając do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

– mówił dr Karol Nawrocki.

Kierując swój przekaz do młodego widza stworzono nową stronę internetową oraz Strefę Wirtualnej Rzeczywistości, która bazuje na pracach archeologów i przedwojennej fotografii. W 100 aktualnych panoram wtopiono około czterdzieści archiwalnych zdjęć, by zaprezentować historyczny kształt dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Z okazji rocznicy dla wszystkich uczestników uroczystości, pracowników oraz zwiedzający przygotowano wielki tort urodzinowy.