Przejdź do treści

Publikacje

Publikacje


Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prowadzi działalność wydawniczą. Od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy.  

Są to wydawnictwa wnoszące istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach II wojny światowej oraz do debaty nad pamięcią II wojny światowej, istoty systemów totalitarnych. Przyczyniają się one także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

Jednym z głównych celów wydawnictw Muzeum jest przybliżenie czytelnikowi doświadczenia wojennego Polski, losów zarówno jednostek, jak całego narodu. Książki wydane przez Muzeum prezentują II wojnę światową z perspektywy ówczesnej wielkiej polityki, działań militarnych jak i  przede wszystkim — przeżyć zwykłych ludzi. 
Muzeum II Wojny Światowej wydało blisko 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce II wojny światowej.

Publikacje Muzeum II Wojny Światowej wydawane są z największą starannością oraz utrzymane są w jednakowym layoucie, dzięki czemu publikacje stanowią spójną graficznie i wizualnie serię wydawniczą. Wydawnictwa wyposażone są w indeksy (osobowy i geograficzny) i streszczenia obcojęzyczne. Wiele publikacji wzbogacają zdjęcia oraz kolorowe mapy i wykresy.