Przejdź do treści

PRZERWANE DZIECIŃSTWO. WOJNA I DZIECI Konkurs na plakat dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

18/01/2019 - 09:30
PRZERWANE DZIECIŃSTWO. WOJNA I DZIECI Konkurs na plakat dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

Uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na PLAKAT. Konkurs nawiązuje do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W dniu 4 września 1939 r. miał rozpocząć się rok szkolny. Nowe zeszyty i podręczniki, czyste, wyprasowane mundurki czekały na dzieci, które zapewne cieszyły się na myśl o ponownym spotkaniu z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławy. Niestety ze względu na niemiecko-sowieckie działania zbrojne, a następnie okupacyjne, wiele dziecięcych światów legło w gruzach, a życie dorastających ludzi odmieniło się na zawsze. 

Celem konkursu jest upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej widzianej z perspektywy dziecka. Chcielibyśmy, żeby prace, które powstaną jako upamiętnienie tych wydarzeń, dotknęły tego właśnie aspektu wojny – bezpowrotnej utraty dzieciństwa.

Do konkursu dopuszczone będą prace spełniające  wykonane indywidualnie i własnoręcznie w technice malarstwa (farby plakatowe, temperowe, akrylowe, akwarelowe, pastele) lub rysunku (ołówek, kredka, mazak), na sztywnym papierze - brystolu w formacie minimum A3, maksimum B1. Dopuszczalne jest łączenie obu powyższych technik. Plakat w sposób czytelny musi nawiązywać do tematyki konkursu i wydarzeń, które upamiętnia. Prócz przedstawienia plastycznego musi zawierać element informacyjny, tzn. hasło-przesłanie, będące integralną częścią kompozycji plastycznej.

Prace plastyczne należy przekazać do Muzeum do 30 marca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 maja 2019 r. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktu komisji nastąpi otwarcie wystawy prac: nagrodzonych, wyróżnionych oraz ew. innych zakwalifikowanych na ekspozycję. Prace będą eksponowane w ogólnodostępnej przestrzeni Muzeum. Przewidziano dyplomy i nagrody. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://muzeum1939.pl/edukacja