Muzeum II Wojny Światowej

Prof. Paweł Machcewicz członkiem Rady Naukowej ds. Historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. dr hab. Paweł Machcewicz wszedł w skład Rady Naukowej do spraw Historycznych, utworzonej 30 sierpnia 2013 r. przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Działania Rady mają przyczynić się do wzmocnienia prestiżu Polski, promowania wiedzy historycznej i przełamywania stereotypów związanych z historią Polski. Nowo powołana Rada jest organem doradczym ministra spraw zagranicznych. Będzie wspierać działania MSZ w tematyce historycznej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Jej zadaniem będzie opiniowanie zagadnień dotyczących historii Polski i promowanie wiedzy historycznej. Rada będzie też inspirować badania nad historią polskiej dyplomacji i polskiej polityki zagranicznej oraz poszerzać współpracę między MSZ a krajowym i zagranicznym środowiskiem naukowo-badawczym. Stałym zadaniem Rady będzie również coroczne przeprowadzanie i rozstrzyganie konkursu ministra spraw zagranicznych na najlepszą publikację z zakresu historii polskiej dyplomacji.

W skład Rady weszli rownież profesorowie: Norman Davies, Andrzej Paczkowski, Jacek Tebinka, Mariusz Wołos oraz Adam Zamoyski.