Muzeum II Wojny Światowej

Prezentacja pt. „Stan zaawansowania prac nad budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” dr hab. Grzegorz Berendt p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki

O godzinie 16:30 w ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki przedstawili prezentację pt. „Stan zaawansowania prac nad budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.”

 

W czasie prezentacji przypomniano założenia programowe inwestycji, podsumowano również dotychczasowy przebieg prac związanych z budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

 

Ponadto dr Karol Nawrocki, który jako pierwszy zabrał głos podkreślił, jak ważne jest Westerplatte jako miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa o czym należy przypominać, czemu służyć ma tworzone obecnie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zwrócił również uwagę słuchaczy na to, że realizowana koncepcja narodziła się dopiero w 2017 roku. Dr Karol Nawrocki podkreślił także, że przedsięwzięcie musi być atrakcyjne nie tylko dla gości z kraju, ale także turystów z zagranicy, zachowując przy tym szczególne poszanowanie dla miejsca.

 

Następnie p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt zwrócił uwagę na poszczególne działania, które obecnie prowadzi zespół ekspertów w związku z planowanym przedsięwzięciem oraz nakreślił kolejne etapy prac przewidzianych na 2021 r. oraz 2022 r., przybliżając między innymi prace koncepcyjne nad przygotowywaną wystawą.

 

Całość zwieńczył pokaz filmu dedykowany Ignacemu Zatorskiemu.