Prace związane z budynkiem dawnej Elektrowni na Westerplatte nabierają tempa

Prace związane z budynkiem dawnej Elektrowni na Westerplatte nabierają tempa

Trwają prace związane z modernizacją budynku dawnej elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej wraz z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. W wyniku prowadzonych prac nastąpi zmiana sposobu użytkowania budynku na cele muzealne, w tym planowaną w obiekcie wystawę.

 

Tereny zewnętrzne

Na działce byłej Elektrowni zostało wykonane ogrodzenie nieprzezierne, umożliwiające skuteczne odgrodzenie się od terenów należących do Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dodatkowo prowadzone są prace przy uzbrojeniu terenu, w tym prowadzeniu sieci elektrycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych. Została wykonana przebudowa sieci elektrycznych znajdujących się na działce należących do zewnętrznych podmiotów. Obecnie wykonywane jest również ogrodzenie przezierne od południowej strony Elektrowni. Zostały wykonane fundamenty pod wiatę śmietnikową oraz budynek szaletu. Podczas wszystkich robót ziemnych prowadzony jest stały nadzór archeologiczny. 

 

Elementy zewnętrzne obiektu
W pierwszym etapie prac skupiono się na przywróceniu historycznych układów ścian zewnętrznych i wewnętrznych dla stolarki okiennej i drzwiowej. Przywrócono historyczne zamurowania pod okna od strony południowej i północnej, gdzie wcześniej były wstawione ahistoryczne drzwi. Uszkodzone fragmenty attyk zostały rozebrane i przemurowane. Od stycznia prowadzone są również prace dekarskie w części wschodniej i zachodniej obiektu. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich rozwiązano problem zawilgocenia i penetracji murów przez wilgoć poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych. 

 

Elementy wewnętrzne obiektu
Celem prowadzonych prac wewnątrz budynku jest w znacznym stopniu odtworzenie historycznych pomieszczeń. We wnętrzach zlikwidowano wtórne ścianki i przegrody oraz przywrócono zamurowane otwory drzwiowe zgodnie z oryginalnym projektem. Trwają prace przy odtwarzaniu  kanałów technicznych wewnątrz budynku. Usunięto tynki do poziomu 3m, a w powyższej części zachowano oryginalne wyprawy tynkarskie. Trwają prace naprawcze uszkodzonego sufitu w pomieszczeniu północno-zachodnim, polegające m.in. na wymianie wadliwych desek podbitki oraz oczyszczeniu historycznych tynków. W kilku pomieszczeniach zostały rozebrane stare posadzki, a w ich miejsce wylano chude betony oraz płyty fundamentowe. Zaproponowane próbki płytek ceramicznych, nawiązujących do historycznych, zostały zaakceptowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Na temat prac w Elektrowni, wypowiada się dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dr hab. Grzegorz Berendt:


Warto podkreślić, że budynek dawnej elektrowni to miejsce szczególne, ponieważ jest to jeden z nielicznych obiektów historycznych stosunkowo dobrze zachowanych na Westerplatte. Obecne prace mają przywrócić świetność budynku przy jednoczesnym poszanowaniu wytycznych konserwatorskich. Wszystko to ma przygotować dawną elektrownię pod ekspozycję muzealną, która będzie znajdować się w jej wnętrzu. To właśnie tutaj będą prezentowane m.in. zabytki, które w toku badań archeologicznych na przestrzeni ostatnich kilku lat udało się odnaleźć archeologom MIIWŚ. Liczymy na to, że eksponowanie obiektów związanych bezpośrednio z bitwą o Westerplatte i obrońcami Wojskowej Składnicy Tranzytowej pozwoli uzmysłowić jej skalę, a także jej znaczenie w kontekście II wojny światowej – jako symbolicznego początku tego konfliktu. Ten zaś był brzemienny w tragiczne, wieloletnie skutki, odczuwalne nie tylko w skali naszego kraju, ale także Europy, a w końcu i świata.

#HistoriaWesterplatte – Elektrownia

Obiekt dawnej Elektrowni wzniesiono pod koniec 1926 r. Jednak przekazany budynek wymagał dalszych prac wyposażających go w specjalistyczne urządzenia, bez których nie można było z niego korzystać. Podpisany 21 grudnia 1926 r. kontrakt zamykający ten etap prac otwierał równocześnie możliwość umieszczenia w obiekcie agregatów spalinowych. Uruchomienie ich, nie bez przeszkód, nastąpiło dopiero w kwietniu 1928 r. Od tego czasu Wojskowa Składnica Tranzytowa miała możliwość korzystania z dostaw energii elektrycznej w sposób niezależny od gdańszczan.

 

Więcej informacji nt. budynku dawnej elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej (WST) na Westerplatte dostępnych jest na stronie internetowej: