Postępy w Budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Zachęcamy do śledzenia postępów w budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

1. Przebudowa cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

Rozpoczęły się prace projektowe w zakresie przebudowy cmentarza wraz z uczytelnieniem reliktów wartowni nr 5 i willi oficerskiej. Projekt wykonuje pracownia NM Architekci z Warszawy – zwycięzca konkursu architektonicznego. Dokumentacja opracowywana jest na podstawie zwycięskiej pracy projektowej.
Rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przebudowy cmentarza planowane jest na grudzień 2021 roku.

2. Ogrodzenie działki nr 3/5

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
Budowa przedmiotowego ogrodzenia pozwoli na odgrodzenie się od terenów wojskowych i połączenie działki nr 3/5 z budynkiem byłej Elektrowni z działką nr 68, którą MIIWŚ włada na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego wydanej w 2020 roku. Jest to wstęp do kolejnego etapu inwestycji na tym terenie. Realizacja prac budowlanych planowana jest na III kwartał 2021 roku.

3. Elektrownia

W marcu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie projektu modernizacji budynku byłej Elektrowni z aranżacją jej wnętrz do celów wystawienniczych oraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 3/5.
Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji, w tym ekspertyzy, badania architektoniczno-historyczne oraz pełnobranżową dokumentację budowlaną.
Rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie budynku byłej Elektrowni oraz działki nr 3/5 planowane jest na grudzień 2021 roku.

4. Działka nr 3/5 

Równolegle do powyższych czynności przygotowywana jest procedura związana z uzyskaniem decyzji Wojewody Pomorskiego na zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie działki nr 3/5 – zgodnie z zapisami specustawy.

5. Infrastruktura parkingowa

Przygotowywane są prace mające na celu zapewnienie i modernizację infrastruktury parkingowej i obsługowej dla obiektów MIIWŚ na Westerplatte.

6. Działka nr 25/2

Uzyskano decyzję Wojewody Pomorskiego na zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie działki nr 25/2 – zgodnie z zapisami specustawy. Przedmiotowa decyzja pozwala na prowadzenie prac przedprojektowych na tym terenie, mających na celu przygotowanie inwestycji i zabezpieczenie terenu poprzez jego oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych.

7. II i III etap inwestycji – konkurs architektoniczny

W IV kwartale 2021 roku planowane jest ogłoszenie konkursu architektonicznego na kolejne etapy inwestycji. Zakres obejmie cały obszar inwestycji na Westerplatte za „czerwonym murem” – poza cmentarzem i budynkiem byłej Elektrowni z działką nr 3/5, opisanymi powyżej – w tym strefę magazynową rozpoczynającą się za „czerwonym murem”, między innymi z magazynami amunicyjnymi, budynkiem zawiadowcy stacji oraz placówką „Fort”, jak również budowę nowego obiektu mieszczącego przestrzeń wystawienniczą, a także remonty konserwatorskie budowli i uczytelnienia reliktów obiektów historycznych oraz aranżację całego pleneru. Zakres obejmuje odtworzenie historycznego układu komunikacyjnego na Westerplatte z czasów Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Prowadzone są prace przygotowawcze i przedprojektowe, które pozwolą na skompletowanie dokumentacji do przedmiotowego konkursu. Opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy, trwają między innymi analizy geotechniczne pod kątem posadowienia obiektów, wykonywane są ekspertyzy techniczne obiektów istniejących oraz analizy specjalistyczne i okołoinwestycyjne, zbierane są informacje w zakresie wymagań odnośnieplanowanych budynków i poszczególnych pomieszczeń. MIIWŚ jest w trakcie pozyskiwania zaleceń konserwatorskich Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co pozwoli na sformułowanie prawidłowych wymagań odnośnie wszystkich obiektów i infrastruktury.

Nagrodą w konkursie architektonicznym będzie opracowanie całej dokumentacji projektowej w powyższym zakresie.

 

8. W 2021 roku planowane jest pozyskanie kolejnych terenów pod inwestycję na Westerplatte.

 

9. Prowadzone są czynności mające na celu zapewnienie zasilania energetycznego na potrzeby prac budowlanych oraz planowanych obiektów w ramach przedmiotowej inwestycji.
 

The Latest Articles Of Westerplatte
learn more