Portal WBMF.online

Portal WBMF.online

Odwiedź naszą platformę i poznaj modele 3D docenione przez redakcję portalu Sketchfab! Odkryj wnętrze budynku stacyjnego, które zostało wybrane najlepszym modelem w kolekcji "Dziedzictwo kulturowe i historyczne" - top 10 w 2020 r. na świecie. Zobacz scenę przedstawiającą wysadzenie bramy kolejowej wyróżnioną tytułem "Wybór redakcji".

Poznaj modele Westerplatte, które w ciągu tygodnia zebrały ponad 1500 unikalnych odsłon! ? sketchfab.com/wwIImuseum

Platforma ? WBMF.online jest wirtualną przestrzenią, która zrzeszy w jednym miejscu muzea i instytucje – opiekunów pól bitew z całego świata. Umożliwi im stały kontakt, wymianę informacji o charakterze naukowym, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pozyskanym w trakcie tworzenia ważnych dla poszczególnych narodów miejsc pamięci oraz bitewnych pomników historii. Ponadto platforma będzie promować rolę zachowania pamięci o poświęceniu w walce o ważne humanitarne wartości. 

WBMF.online to:
• forum naukowe online – zagadnienia dotyczące upamiętniania i zarządzania polami bitew,
• baza informacji na temat historycznych batalii – mapa pól bitewnych i popularnonaukowe infografiki o największych bitwach świata na przestrzeni dziejów; do września 2021 r. powstaną 24 infografiki ważnych starć, począwszy od bitwy pod Maratonem w 490 r. p.n.e. czy bitwy Germanów z Legionami Rzymskimi w Lesie Teutoburskim w 9 r. n.e., aż do zmagań bitewnych II wojny światowej,
• modele VR 3D uczestników-żołnierzy poszczególnych potyczek oraz wirtualne panoramy pól bitew,
• wbmf.online w wersji mobilnej na tablety i smartfony jako aplikacja AR zintegrowana z agendą konferencji WBMF_2021.
Strona powiększana będzie o infografiki oraz plany 3D kolejnych pól bitwy.

Uroczysta inauguracja platformy odbyła się 1 września w obecności rodzin Obrońców Westerplatte oraz wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.
 O Forum Muzeów Pól Bitewnych

Idea zwołania międzynarodowego forum instytucji zajmujących się historycznymi polami bitew zrodziła się z potrzeby wypracowania właściwej, nowoczesnej i opartej o doświadczenia światowe koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Pola Bitwy na Westerplatte. Forum pomyślane jest jako miejsce wymiany tych doświadczeń i nawiązania kontaktów, w pewnej perspektywie prowadzących do stworzenia międzynarodowej sieci współpracy w zakresie koncepcji, standardów i metod sprawowania właściwej opieki nad miejscami, w których w bitewnym zgiełku wykuwała się historia świata. 

Koncepcja Forum zakłada prezentację pól bitew i doświadczeń reprezentantów instytucji opiekujących się polami bitew kluczowych dla historii międzynarodowych konfliktów militarnych, z uwzględnieniem ich znaczenia historycznego, sposobu zagospodarowania, upamiętnienia i edukacji, ale również sposobów finansowania prowadzonych tam przedsięwzięć. 

Do współtworzenia WBMF zaproszeni zostali reprezentanci instytucji, które opiekują się historycznymi polami bitew, ich utrzymaniem, bezpieczeństwem, edukacją, promocją, a także poszukiwaniem funduszy na prowadzenie tej działalności.