Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji) a Stowarzyszeniem "Wizna 1939"

Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji) a Stowarzyszeniem "Wizna 1939"

1 września 2016 roku, w 77 rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, zostało zawarte symboliczne porozumienie. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 podpisali dokument, który umożliwi współpracę naukowo-badawczą, muzealną i wystawienniczą Stowarzyszenia oraz Muzeum.

Westerplatte i Wizna to dwa znaczące miejsca na mapie Polski. Mimo, że oddalone od siebie o kilkaset kilometrów, to połączone niewidzialną więzią. Te dwa miejsca łączy nie tylko heroiczna obrona powierzonych pozycji we wrześniu 1939 r., ale także miano symbolu bohaterstwa, poświęcenia i żołnierskiego honoru. Walki na Odcinku Wizna oraz obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte powiązane są również sylwetkami kpt. Władysława Raginisa oraz mjr. Henryka Sucharskiego – absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty.

Muzeum oraz Stowarzyszenie będzie odtąd prowadzić wspólne projekty, wspierać się w badaniach, edukacji historycznej, ale także kultywować pamięć o bohaterskich żołnierzach II Rzeczpospolitej.

W tym samym dniu pracownicy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oprowadzili przedstawicieli Stowarzyszenia „Wizna 1939” po terenie Składnicy Tranzytowej, a także przybliżyli historię pozyskania najcenniejszych artefaktów znajdujących się w kolekcji Muzeum.

Podczas spotkania roboczego omówiono wspólne projekty, które mamy nadzieję, zaowocują w przyszłości badaniami pól bitewnych, ale także innych istotnych miejsc związanych z historią „militaris”.