Polskie Państwo Podziemne – fenomen w czasie II Wojny światowej

Polskie Państwo Podziemne – fenomen w czasie II Wojny światowej

Opis zajęć: Odpowiedzią na okupację podbitych w czasie II wojny światowej narodów był opór. W zależności od kraju i okoliczności mógł on przyjmować różnorodne formy: od słuchania zakazanych rozgłośni radiowych i czytania prasy konspiracyjnej, przez manifestacje patriotyczne, aż po akty sabotażu, działania dywersyjne i partyzanckie, a nawet powstania. Jednakże unikatowym na skalę światową zjawiskiem było zorganizowanie w okupowanej Polsce podziemnego państwa, które nie było zwykłą konspiracją, lecz kontynuacją przedwojennej państwowości. W podziemiu stworzono struktury administracyjne obejmujące cały przedwojenny obszar kraju, ich częścią były np. tajne sądownictwo i szkolnictwo. Istniała podziemna reprezentacja wszystkich sił politycznych w kraju, a żołnierze konspiracyjnej Armii Krajowej byli częścią Polskich Sił Zbrojnych. Przede wszystkim jednakże należy docenić, że Polskie Państwo Podziemne było wielkim oddolnym ruchem społecznym. Warsztaty pozwolą na poznanie wybranych aspektów działalności Polskiego Państwa Podziemnego oraz osób, które działały w ramach jego struktur. 

Lekcja muzealna

Adresat: uczniowie klas VI–VIII szkoły podstawowej

Max liczba uczestników: 35 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 120 minut, wystawa stała

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Kontakt: Kamil Rutecki, k.rutecki@muzeum1939.pl 

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy (-3) przy sklepie muzealnym; zgodnie z regulaminem zwiedzania: bez plecaków, okryć wierzchnich; co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Odniesienia do podstawy programowej: Zajęcia korespondują z ogólnymi celami edukacji historycznej, ugruntowując wśród uczestników potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych. Lekcja ugruntowuje wiedzę uczniów na temat polityki Niemiec na terenach okupowanej Polski oraz okoliczności powstania i funkcjonowania rządu Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie. Uczniowie poznają ponadto cywilną i militarną działalność Polskiego Państwa Podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów, a także okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów i ich stosunek do struktur i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego.