Przejdź do treści
Pokaz

Pokaz filmu „Wyzwolenie – Освобождение”

17 września 2021 r. o godzinie 17.00 zapraszamy na bezpłatny pokaz sowieckiego filmu propagandowego w reżyserii Ołeksandra Dowżenki „Wyzwolenie - Освобождение”, który odbędzie się w sali kinowej (poziom -3).  Film ukazuje inwazję Armii Czerwonej na wschodnią Polskę we wrześniu 1939 r. nie jako agresję, ale „oswobodzenie” spod władzy „polskich panów”. W swojej treści przeinacza rzeczywistość związaną z rozpoczęciem sowieckiej okupacji połowy terytorium II Rzeczpospolitej.

 

Film zostanie poprzedzony słowem wstępu Michała Bogdanowicza, pracownika Działu Naukowo-Edukacyjnego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Bezpłatne wejściówki na specjalny pokaz filmu będą dostępne do pobrania w kasach muzeum w dniu seansu.

 

WYZWOLENIE – ОСВОБОЖДЕНИЕ

Reż. Ołeksandr Dowżenko, 60 min., 1940, ZSRS, dokumentalny

 

Obraz „Wyzwolenie” jest sowieckim filmem propagandowym przedstawiającym wkroczenie Armii Czerwonej do Polski w 1939 r. Filmowa narracja odbiega od rzeczywistych wydarzeń związanych z agresją Związku Sowieckiego na Rzeczpospolitą. Pełen tytuł precyzuje temat: „Wyzwolenie ziem ukraińskich i białoruskich od ucisku polskich panów i zjednoczenie bratnich narodów w jedną rodzinę. Kronika historyczna”. Obraz ma charakter wybitnie antypolski. W swoim przekazie głosi słuszność wkroczenia czerwonoarmistów, ukazując ich pochód nie jako bezprawną agresję militarną, ale tytułowe „wyzwolenie”. Kadry filmu przedstawiają zatem ujęcia ludzi radujących się z wyzwolenia spod „polskiej okupacji” i szczęśliwych z nadejścia świetlanej ery komunizmu. Film Dowżenki, jednego z głównych twórców kina sowieckiego, zrealizowany został profesjonalnie, co związane było z chęcią nadania mu odpowiedniego ładunku propagandowego, usprawiedliwiającego sowiecką agresję skierowaną przeciwko „pańskiej Polsce”.

 

WYZWOLENIE – ОСВОБОЖДЕНИЕ

Reżyser: Ołeksandr Dowżenko

II Reżyser: Julija Sołncewa

Muzyka: Borys Latoszyński

Rok Produkcji: 1940

 

Poprzez udział w projekcji uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptację: zapisów Regulaminu zwiedzania MIIWS w Gdańsku dostępnego tutaj oraz zasad bezpiecznego zwiedzania dostępnych tutaj

 

 

Wyzwolenie
Fot. Fragment ekspozycji wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, poświęcony sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r.