Podsumowanie wystawy czasowej „W sporcie siła. Historia Klubu Sportowego Gedania”

Podsumowanie wystawy czasowej „W sporcie siła. Historia Klubu Sportowego Gedania”

W związku z 100. rocznicą powstania klubu, która przypadła w 2022 r., MIIWŚ – dzięki współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi z całego kraju, zaangażowaniu twórców oraz kuratorów – przygotowało ekspozycję poświęconą historii Gedanii, która dla zwiedzających dostępna była od 26 lipca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

 

Na ponad 500 m kw. udostępniono unikatowe, nieprezentowane wcześniej eksponaty i zdjęcia. Pochodziły one ze zbiorów kilkunastu osób prywatnych, których rodziny były związane z przedwojenną Gedanią, oraz instytucji, takich jak: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy czy Gedania SA. Różnorodność i unikalność ekspozycji pozwoliła wybrzmieć opowieści o międzywojennej Gedanii w sposób kompletny, a zarazem godnie upamiętnić losy osób tworzących klub w 100. rocznicę jego powstania.


Zaprezentowano łącznie ponad 100 unikatowych eksponatów oraz fotografii, w tym m.in. kolce lekkoatletyczne wybitnej polskiej biegaczki Stanisławy Walasiewicz, puchar ufundowany przez Kazimierza Papée, niemiecki plan ataku na obiekty Gedanii w gdańskim Wrzeszczu czy rękawice wybitnego boksera i trenera Gedanii – Jana Biangi.

Kilka miesięcy prac nad wystawą

Pierwsze koncepcje określające kształt wystawy pojawiły się na przełomie czerwca i lipca 2021 r. Od tego czasu dopracowano wiele detali. Przez kolejnych kilka miesięcy odbywały się spotkania zespołu roboczego przygotowującego ekspozycję. Grono specjalistów z Działów Naukowego, Zbiorów, Wystaw, Marketingu i Sprzedaży oraz Komunikacji i Promocji, wspólnie z zastępcą dyrektora MIIWŚ ds. naukowych, dr. Markiem Szymaniakiem, a także z autorem scenariusza wystawy, dr. hab. Januszem Trupindą, omawiało szczegóły i plany przedsięwzięcia.

Wernisaż wystawy

26 lipca 2022 r. w MIIWŚ odbył się uroczysty wernisaż wystawy czasowej „W sporcie siła. Historia Klubu Sportowego Gedania”. Wydarzenie otworzył zastępca dyrektora ds. naukowych MIIWŚ, dr Marek Szymaniak, który podkreślił znaczenie wartości patriotycznych, wyrażanych w duchu rywalizacji sportowej gedanistów, a później – w rzeczywistości wojennej, w ich walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.


W wydarzeniu wziął również udział dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W trakcie wernisażu odczytano też list okolicznościowy dr. Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków.


O wystawie opowiedział dr hab. Janusz Trupinda, autor scenariusza, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, nakreślając pokrótce historię powstania KS Gedania oraz poszczególnych sekcji działających w jego ramach, a także tragizm gedanistów, w większości młodych ludzi, mieszkańców Gdańska – miasta, które w bardzo krótkim czasie stało się dla nich wrogim miejscem.


Otwarcie wystawy było niezwykłym wydarzeniem, w który wzięło udział wiele osób. Wśród uczestników spotkanie znaleźli się bliscy i rodziny gedanistów. Tego dnia padł również rekord frekwencyjny na wystawie głównej MIIWŚ – 4443 zwiedzających .

Spacery muzealne, kuratorskie i edukacyjne wokół wystawy

Wystawie towarzyszyły liczne spacery muzealne, kuratorskie i edukacyjne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zorganizowano łącznie siedem spacerów muzealnych, pięć kuratorskich oraz siedem lekcji edukacyjnych. W wydarzeniach wzięło udział ponad 360 uczestników.

Zainteresowanie wystawą

Wciągu siedmiu miesięcy zostało pobranych niemal 25 tys. biletów na wystawę o Gedanii. Od września 2022 r. została również zaprezentowana wystawa panelowa „W sporcie siła. Historia Klubu Sportowego Gedania” na terenie Klubu Sportowego Gedania 1922 przy al. gen. J. Hallera 201 w Gdańsku. Ekspozycję mieli okazję zobaczyć młodzi gedaniści oraz wierni kibice klubu.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Jesteśmy wdzięczni za liczne odwiedziny, uczestnictwo w spacerach i zajęciach edukacyjnych.