Publikacja opowiada o jednym z pierwszych starć II wojny światowej. Ponadto autor scenariusza i rysownik koncentrują swoją uwagę na nastrojach społeczno-politycznych, które panowały w Wolnym Mieście. Kontekst historyczny i społeczny uświadamia czytelnikom przyczyny, które doprowadziły do wybuchu walk z września 1939 r., a realistycznie wykonane rysunki pomagają głębiej przeżyć te dramatyczne wydarzenia.

 

Drugie wydanie komiksu, powstałe przy współpracy Muzeum II Wojny Światowej z Zin Zin Press, zostało opatrzone dodatkiem historycznym. W artykule, wzbogaconym zdjęciami archiwalnymi, odniesiono się do wydarzeń jeszcze sprzed II wojny światowej, krok po kroku opisując realia i niepokoje w Wolnym Mieście Gdańsku.

 

Jacek Przybylski, Mariusz Wójtowicz-Podhorski, Pierwsi w boju. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, dodatek historyczny: Marcin Kłodziński, wyd. II zmienione, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 52, ISBN 978-83-65957-28-3.