Przejdź do treści

Pamiątki po Sybirakach

Muzeum posiada w swoich zbiorach pamiątki po Polakach wywiezionych w czasie II wojny światowej w głąb ZSRR. Polacy stanowili ok. 70 % deportowanych (pozostałe 30% to m.in. ludność białoruska i ukraińska). Pierwsza deportacja miała miejsce 10 lutego 1940 r.