Ogniwa

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

 

my, Pracownicy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wyrażamy swoją solidarność z narodem ukraińskim oraz pełne poparcie dla suwerenności Ukrainy. Pochylając się nad nieszczęściem całego narodu, ale i poszczególnych osób, potępiamy rosyjską agresję wobec Ukrainy oraz wyrażamy całkowite poparcie dla walk prowadzonych w imię obrony jej niepodległości i demokracji.

 

Pragniemy wyrazić wsparcie oraz solidarność z ukraińskimi instytucjami kultury, naszymi partnerami i przyjaciółmi.

 

Zespół Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku