Przejdź do treści

Oświadczenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

02/10/2019 - 15:40

W związku z zainteresowaniem mediów obecnością na wystawie czasowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zatytułowanej „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” obozowego pasiaka przypisywanego św. o. Maksymilianowi Kolbe, Muzeum wyjaśnia, że:

  1. Eksponat pochodzi ze zbiorów Klasztoru oo. Franciszkanów w Niepokalanowie, dzięki uprzejmości którego został użyczony na cele organizacji wyżej wspomnianej wystawy.
  2. Klasztor niepokalanowski żywi przeświadczenie o autentyczności zabytku i jego związku z postacią św. o. M. Kolbe, czemu wyraz dał w umowie użyczenia. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, przyjmując z radością zgodę właściciela na użyczenie zabytku, świadome jednakże zastrzeżeń, jakie formułowane są względem opinii o związku zabytku z osobą Świętego, nigdy nie prezentowało go jako użytkowanego w przeszłości przez św. o. M. Kolbe, a jedynie jako obiekt uznawany za w ten sposób związany ze Świętym. Podpis umieszczony w treści wystawy czasowej obok zabytku od początku brzmiał: „Bluza obozowa uznawana za należącą do św. o. Maksymiliana Kolbe. Przed 1945 r., ze zbiorów Klasztoru Niepokalanów (oo. Franciszkanie)”.
  3. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest w posiadaniu wyników badań przeprowadzonych na eksponacie w kierunku potwierdzenia lub zaprzeczenia jego autentyczności i przypisania go osobie św. o. M. Kolbe, których konkluzją jest potwierdzenie autentyczności samego artefaktu i wykluczenie możliwości jednoznacznego potwierdzenia bądź zaprzeczenia uznania go za użytkowany przez Świętego na podstawie możliwych do wykonania ekspertyz. 
  4. Muzeum znana jest treść opinii sformułowanej w imieniu Muzeum Auschwitz jako wpis na portalu społecznościowym, jednakże z treści tego wpisu nie wynika bynajmniej, że prezentowany na wystawie czasowej eksponat nie mógł być użytkowany przez św. o. Maksymiliana Kolbe, a jedynie, że autor wpisu w imieniu Muzeum Auschwitz formułuje przekonanie („naszym zdaniem”) o braku takiej możliwości, zastrzegając się przy tym podwójnie („prawdopodobieństwo” i „w zasadzie zerowe”), co należy uznać za uzasadnioną asekurację, ponieważ, podobnie jak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz nie wie i nie może wiedzieć, czy zabytek faktycznie używany był przez Świętego. Niezbyt przekonywujące jest także powoływanie się przez Muzeum Auschwitz na niemieckie procedury obozowe, z wielu przekazów wiadomo bowiem, że restrykcyjne przepisy niemieckich obozów koncentracyjnych były przez więźniów obchodzone i łamane kiedy to tylko było możliwe i względnie bezpieczne.

Reasumując:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nie zgadza się z tezą, że nie można uznawać obozowej bluzy prezentowanej na wystawie czasowej „Walka i cierpienie…” za obozowy strój św. o. M. Kolbe. Formułowanie takiego twierdzenia na obecnym etapie badań nad obiektem jest przedwczesne. Absolutnie prawdziwe natomiast jest twierdzenie, że zabytek uznawany jest za obozową bluzę Świętego, a tak właśnie i z takim opisem obiekt prezentowany jest na wystawie czasowej.