Muzeum II Wojny Światowej

Oświadczenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w sprawie inwestycji Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

OŚWIADCZENIE MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

w sprawie zmian w opisie przetargu na opracowanie dokumentacji pn. „Wielobranżowy projekt parkingu oraz budynku Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z elementami zagospodarowania terenu na Westerplatte” na terenie inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 realizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

W nawiązaniu do oświadczenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informujemy, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku rezygnuje z uwzględnienia w przestrzeni budynku Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego pokoi na wynajem i w tym zakresie opracowuje stosowną zmianę opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji przetargowej w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 

Podkreślamy, że parkingi znajdujące się obecnie na Westerplatte zlokalizowane na obszarze historycznego pola bitwy, za sprawą inwestycji zostaną zlikwidowane. Dzięki temu, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, parking i budynek Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego zostanie zlokalizowany poza obszarem objętym wpisem do rejestru zabytków, czyli  przed tzw. „Czerwonym Murem” stanowiącym granicę pola bitewnego. Nieprawdziwa jest zatem informacja powielana w niektórych mediach, że Muzeum buduje „apartamenty” na Westerplatte. Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego, sąsiadujący z projektowanym parkingiem, ma nie tylko pełnić funkcję obsługowe dla turystów, ale również stanowić przestrzeń do prowadzania zajęć edukacyjnych i animacyjnych. Budynek o powierzchni 1655 m2, który stanowi funkcjonalnie spójną całość z parkingiem, będzie przeznaczony do kompleksowej obsługi osób zwiedzających MWiW1939 oraz ogólnodostępne tereny półwyspu Westerplatte.  

 

Inwestycja Muzeum Westerplatte i Wojny 1939  jest złożonym, wielopłaszczyznowym procesem. Zakres działań obejmuje dodatkowo szereg prac przygotowawczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, jak również ochrony zabytków archeologicznych.

 

Realizowany aktualnie pierwszy etap inwestycji obejmuje dwa projekty: przebudowy cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego oraz remontu budynku byłej Elektrowni wraz z aranżacją jej wnętrz do celów wystawienniczych. W ramach tego etapu budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, prowadzane są działania zmierzające do udostępnienia zwiedzającym w IV kwartale 2022 r. historycznego budynku Elektrowni. Zgodnie z założeniami programowymi, zaprezentowanymi przez Muzeum 25 sierpnia 2020 r., w obiekcie tym znajdować się będzie nowoczesna wystawa prezentująca m.in. najważniejsze zabytki archeologiczne odnalezione w trakcie kolejnych sezonów prac wykopaliskowych na Westerplatte.

Waldemar Szulc

Zastępca dyrektora MIIWŚ ds. organizacyjnych


Zachęcamy do zapoznania się z głównymi celami inwestycji, a także poszczególnymi etapami budowy:

Prezentacja założeń programowych dla Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 miała miejsce 25 sierpnia 2020 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku TUTAJ >>>

Tegoroczne plany związane z budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 TUTAJ>>>

#ŁączyNasWesterplatte | Założenia programowe dla inwestycji Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (spot) TUTAJ>>>

Wybór zwycięskiej pracy w konkursie na opracowanie koncepcji cmentarza wojskowego na Westerplatte  TUTAJ>>>