Osoby z dysfunkcjami

Otoczenie budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dostępne jest dla osób z dysfunkcją ruchu.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku Muzeum platformą dla wózków przy schodach głównych od pl. Bartoszewskiego. Dalsze poruszanie się po obiekcie umożliwiają windy.

W razie potrzeby pracownicy ochrony udzielają pomocy osobom z dysfunkcjami ruchu.

Na placu Bartoszewskiego, na poboczu drogi dojazdowej do parkingu, znajduje się 1 bezpłatne miejsce dla niepełnosprawnych. Na parkingu podziemnym wyznaczono płatne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Wejście do muzeum z parkingu odbywa się wyłącznie windami.

Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą poruszać się po budynku wykorzystując ścieżki dotykowe. Została ona poprowadzona na poziomach -1 (strefa wejścia); -2 (strefa ogólnodostępna, m.in. z wejściem na salę konferencyjną; – 3 (strefa ogólnodostępna – zasadnicza część muzeum); 0 (wystawa archeologiczna); +1 sale edukacyjne; +2 (biblioteka); +4, +5 restauracja i kawiarnia;

Plany tyflograficzne są wypożyczane w punkcie informacyjnym na poziomie -1. W strefach ogólnodostępnych, przed wejściem do windy panoramicznej rozmieszczono plany tyflograficzne, pomagające orientować się w przestrzeni osobom niewidzącym bądź niedowidzącym;

Muzeum zapewnia możliwość wejścia z psem asystującym do wszystkich przestrzeni muzealnych dostępnych dla zwiedzających.

Muzeum zapewnia możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego.

Dostępne są przewodniki z tłumaczeniem na język migowy (PJM) oraz audiodeskrypcją zawierającą opis wystawy głównej dla osób z dysfunkcjami wzroku, pozwalające zorientować się w wyposażeniu i scenografii wystawy głównej.

Na schodach we wnętrzu budynku muzeum znajdują się nakładki poręczowe pozwalające na poruszanie się osobom z dysfunkcją wzrokową.

Tafle szklane na drzwiach wejściowych i witryny są zabezpieczone i oznakowane przy pomocy folii transparentnych.

Na placu Bartoszewskiego, w pobliżu wejścia głównego umieszczono makietę dotykową Muzeum.