Przejdź do treści

Oprowadzanie osób dorosłych z niepełnosprawnościami

01/09/2017 - 17:02
We wrześniu 2017 Muzeum odwiedziła grupa dorosłych z niepełnosprawnościami.

We wrześniu 2017 Muzeum odwiedziła 60-osobowa grupa dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Wśród nich było 10 osób poruszających się na wózkach, 5 słabo poruszających się o kulach. Były również osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Nasi goście zostali podzieleni na 3 części i w 16-17 osobowych grupach zwiedzili wybrane, najważniejsze pod względem merytorycznym i scenograficznym, fragmenty wystawy głównej.