Ogłoszenie o zamówieniu z zakresu dział.kulturalnej na zaprojektowenie i przygotowanie interaktywnego środowiska 3D - Cyfrowe Westerplatte